5. Beoordeling

Als je werk wordt nagekeken, dan wordt op de volgende zaken gelet. Je kunt bij elkaar 100 punten verdienen.

Vorige Volgende
Home
home
meer webkwesties / webquests op www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er weblinks die niet werken?
Geeft het even door. Klik hier.