Onderdeel

Prima

Voldoende

Moet beter

Overzichtelijkheid van ingetekende kaart

maximaal 15 punten

Namen op kaart duidelijk, vloeiende lijnen, niet priegelig.

Lijnen hoekig, maar nog wel overzichtelijk, teveel details.

Slordig ingetekend, niet duidelijk welke naam waarbij hoort ect.

Lay-out van de kaart

maximaal 5 punten

Goede kleuren gekozen, schaalverdeling realistisch. Goede legenda

Matig contrast, schaalverdeling te groot/te klein.

Matige legenda

Slechte kleuren gekozen, geen schaalverdeling, Legenda onduidelijk

Overzichtelijkheid van het tijdsschema

maximaal 15 punten

Nette kolommen goed geordend qua tijd duidelijke taal. Alles recht onderelkaar

Slordige kolommen, wat lange verhalen, matige tijdsordening, vage taal.

Geen kolommen

Te warrig taalgebruik. Langdradig, slordig.

Lay-out van het tijdsschema.

maximaal 5 punten

Duidelijke kolommen, mooi contrast.

Saai contrast en slordige kolommen

Geen kolommen, onoverzichtelijk, geen contrast.

Overeenkomst van de ingetekende kaart met het tijdsschema.

maximaal 20 punten

Namen, plaatsen en tijd komen geheel overeen. Waarheids-getrouw

Namen, plaatsen of tijd komen niet overeen. Kleine foutje qua waarheids-getrouwheid

Namen, plaatsen en tijd komen niet overeen. Grove fouten in waarheids-getrouwheid

Originaliteit van het geheel.

maximaal 15 punten

Veel eigen inbreng, goed gehouden aan opdracht, leuke details.

Origineel, maar opdracht afwijkend

Feitelijk goed, maar geen eigen inbreng, weinig originaliteit

Overeenkomst van het geheel met de gegeven bronnen.

maximaal 25 punten

Het geheel sluit goed op elkaar aan. Bronnen goed doorgewerkt en betrouwbaar geheel.

Kleine foutjes in overeenkomst van het geheel. Redelijk betrouwbaar, bronnen gedeeltelijk doorgewerkt

Fouten in overeenkomst van het geheel, onbetrouwbaar en bronnen slecht gebruikt.

Ga verder naar "Afsluiting"

Start >

Wil je meer WebQuests / WebKwesties doen?
surf naar
www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen?
Klik dan hier om de webkwestiemaker te mailen.