VERWERKING

 

 

 
 


De presentatie moet bestaan uit de volgende onderdelen:

1.    Inleiding en achtergronden

2.    De eerste tegengeluiden: nozems en rock ín roll

3.    Provo en beatmuziek

4.    Give peace a chance, Hippies

5.    Einde van de idealen?

6.    Evaluatie

 

Toelichting

 

  1. Inleiding en achtergronden

Geef een schets van de maatschappelijke achtergrond en de ontwikkelingen in het Nederland van de jaren í50 en í60.

Gebruik als bron hiervoor je boek. Belangrijke begrippen die aan de orde dienen te komen: wederopbouw, verzuiling, loonexplosie, consumptiemaatschappij, ontkerkelijking en ontzuiling, generatiekloof, etc. Leg in je presentatie de ontwikkelingen uit aan de hand van trefwoorden op de dia.

Probeer de sfeer van Nederland in de jaren na de oorlog met beeld en geluid te illustreren.

 

  1. De eerste tegengeluiden: nozems en rock ín roll

Beschrijf wie de nozems waren, wat ze deden, wat hun ideeŽn waren.

Geef een uitgebreid beeld van de uiterlijke kenmerken: hoe zagen ze eruit, wat is rock ín roll voor muziek, overige bijzonderheden?

  1. Provo en beatmuziek

Beschrijf wie de provoís waren, wat ze deden, wat hun ideeŽn waren. Illustreer dit met afbeeldingen (fotoís).

In dezelfde tijd werden Engelse beatbands zeer populair, bijvoorbeeld de Beatles en de Rolling Stones. Gebruik afbeeldingen en muziek van deze of andere groepen uit die tijd ter illustratie.

 

  1. Give peace a chance en de hippies

Beschrijf wie de hippies waren, wat ze deden, wat hun ideeŽn waren en illustreer dit uitgebreid met beelden: hoe zagen de hippies er uit, wat was hun muziek, overige bijzonderheden. Denk bijvoorbeeld ook aan grote popfestivals als Woodstock of Kralingen, flower power, etc.

 

  1. Einde van de idealen?

Beschrijf hoe in de jaren í70 veel jongeren minder idealistisch tegen de wereld gingen aankijken. Gebruik hiervoor paragraaf 4 van je boek.Probeer het begin van ik-tijdperk en massacultuur met beeld en geluid te illustreren. Disco, Abba.

 

  1. Evaluatie

Geef aan hoe het jullie met deze opdracht vergaan is. Hoe liep de samenwerking? Geef ook aan wat je denkt van de opdracht geleerd te hebben. Geef je mening over de webquest. Heb je ideeŽn hoe het anders, beter kan?

 

Gebruik deze onderdelen als indeling van je presentatie.

Verzin zelf extra voorbeelden ter illustratie.†††

Zie Ďinfobronnení voor verwijzingen naar websites waar je informatie kunt vinden.

meer webkwesties op:

www.webkwestie.nl