VOOR DE LEERKRACHT

Deze webkwestie is gemaakt voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over deze webkwestie,
bijvoorbeeld links die niet meer kloppen,
maar ook suggesties voor nieuwe links, dan wel andere c.q. inhoudelijke zaken,
dan houdt de maker zich van harte aanbevolen.

Marcel Sprinkhuizen

Deze webkwestie is gemaakt volgens het principe van de webquest.
Meer webkwesties zijn te vinden op www.webkwestie.nl  (digitheek)

Krijgt u geen reactie van de webkwestiemaker, dan kunt u altijd nog mailen naar de co÷rdinator van webkwestie.nl

* * * * *
Nog een webquest / webkwestie doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heeft u op- of aanmerkingen?
Zijn er links of websites die niet werken?
Mail dit naar de webkwestiemaker
Klik daarvoor hier