Beoordeling

Als je werk wordt nagekeken, dan wordt op de volgende zaken gelet. Je kunt bij elkaar 100 punten verdienen.  

20 punten
  • Je artikel is voorzien van een titel, inleiding, kern en slot
 
20 punten
  • In je artikel geen spelfouten zitten, de alinea’s kloppen. Je hebt gelet op punten, komma’s en hoofdletters
 
20 punten
  • Je antwoorden op de vragen zijn goed en duidelijk
  • Al je antwoorden zijn verwerkt in het artikel
  

20 punten

  • Je artikel is minimaal één A4 en je gebruik heb gemaakt van je eigen woorden!
 

20 punten

  • Je artikel ziet er verzorgd uit, netjes is geschreven en voorzien van plaatjes.
 

Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)