Beoordeling


Onderdelen 

Uitstekend

Goed

Matig/Onvoldoende

Informatie verzamelen

 

10 punten  

 

Jullie hebben verschillende soorten informatiebronnen  geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen hoorden duidelijk bij jullie opdracht.
Je hebt zelfs andere informatiebronnen gevonden!
Jullie hebben één soort informatiebron geraadpleegd. Niet alles van die informatiebron kon je gebruiken bij jullie opdracht.   Veel van de geraadpleegde bronnen waren overbodig of hoorden niet bij de opdracht.  

Reisverslag

 

 

20 punten  

 

Jullie reisverslag bevatte de voorgeschreven hoofdstukken die in de juiste volgorde aan bod kwamen. Elk hoofdstuk werd ruim voldoende belicht. Plaatjes en tekeningen worden goed gebruikt zodat alles nog duidelijker wordt. Je hebt zelfs extra materiaal erbij gevonden! Jullie reisverslag bevatte de voorgeschreven hoofdstukken. De volgorde klopte niet overal. De informatie bij sommige hoofdstukken was te beperkt. Er worden te weinig plaatjes en tekeningen gebruikt. Jullie reisverslag bevatte niet de voorgeschreven hoofdstukken. Jullie sprongen van de hak op de tak en de informatie klopte vaak niet. Er worden nauwelijks of geen plaatjes en tekeningen gebruikt.  

Reisverslag aan de kinderen

 

 

 

20 punten  

 

Jullie reisverslag bevatte de voorgeschreven hoofdstukken. Elk hoofdstuk werd ruim voldoende belicht. De reisverslag was duidelijk en voor iedereen goed te begrijpen. Het spreektempo was goed. Jullie vertelden aan de hand van een schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was goed.

Jullie reisverslag was goed. Sommige hoofdstukken hadden jullie wat uitgebreider kunnen bespreken. Wat verteld werd was duidelijk te volgen. Het spreektempo was meestal goed.

Jullie maakten maar weinig gebruik van het schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was voldoende.

 

Jullie reisverslag was rommelig. Je sprong van de hak op de tak.

Wat verteld werd was moeilijk te volgen.

Het spreektempo was hakkelend of te vlot.

Jullie maakten geen gebruik van een schema met sleutelwoorden. Er werden nauwelijks of geen andere materialen gebruikt.  

 

Taalgebruik

 

 

20 punten  

 

Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen goed te begrijpen is. Bij het reisverslag zijn er geen spelfouten en de zinnen en alinea’s kloppen. Jullie gebruiken hoofdletters, punten en komma’s.Bij de spreekbeurt formuleren jullie goed  Jullie gebruiken taal die meestal voor andere kinderen goed te begrijpen is. Af en toe maak je gebruik van ingewikkelde zinnen of vergeet je stukken van een zin. De spelling is niet altijd correct. Leestekens ontbreken soms. De zinnen zijn niet altijd correct geformuleerd.   Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen veel te moeilijk is of die jullie letterlijk uit een bron hebben overgenomen. Er zijn veel spellingsfouten en slechtlopende zinnen. Jullie gebruiken nauwelijks of geen leestekens. Het formuleren bij de spreekbeurt is matig.  

Samenwerking

 

 

20 punten  

 

De taken waren heel goed verdeeld.

Er was goed afgesproken wie wat wanneer klaar zou hebben,

Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.  

 

De taken konden beter verdeeld zijn. Niet iedereen deed evenveel.

De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.

Het overleg had beter gekund.  

 

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen.

Er waren geen afspraken gemaakt wanneer iets klaar moest zijn.

Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet eens worden.  

 

Lay-out van reisverslag 
10 Punten 

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld. 

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

 

Eindscore:

 

80 - 100

Je hebt een uitstekende reisverslag gehouden. Je reisverslag ziet er keurig uit. Ga zo verder!

60 - 80

Je hebt al enige ervaring in het maken van een reisverslag.Toch zijn er onderdelen die niet goed uit de verf komen. Let daar een volgende keer op!

0 - 60

Je eerste ervaring met het maken van een reisverslag over een land is nog niet zo vlot verlopen.Beschouw dit reisverslag maar als proef en probeer het volgende veel beter uit te voeren. Veel succes hiermee!

 

Vorige Volgende

Start


Nog een webquest / webkwestie doen?
Surf naar
www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen?
Zijn er links of websites die niet werken?
Mail dit dan aan de webquestmaker.
Klik daarvoor hier