OPDRACHT

 • In deze webquest ga je een onderzoek doen naar de schaatstijden van zowel mannen als vrouwen.

 • Je onderzoekt de tijden van de afstanden die zowel de mannen als de vrouwen schaatsen.

 • Je zoekt uit hoe de vooruitgang is geweest door de jaren heen. Zijn deze topsporters elk jaar steeds harder gaan schaatsen?

 • Weten ze elk jaar evenveel (tienden van) seconden van het vorige record af te halen?

 • Jouw onderzoek gaat vooral over:
  • Hoe hard hebben mannen en vrouwen tot nu toe gereden.
  • Of er een tijd komt dat de schaatsers niet meer harder kunnen en;
  • Of in de toekomst ooit de vrouwen even hard zullen schaatsen als de mannen.
 

 


Vorige Volgende
Start

 

Wil je nog een webquest / webkwestie doen?
Surf naar:
www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest?
Zijn er links die niet werken?
Geef het door aan de webquestmaker.
Klik daarvoor hier