7. LEERKRACHT

 

 

 

Titel:

Stokstaartjes

Onderwerp:

Stokstaartjes

Schooltype:

Basisonderwijs

Bestemd voor de groepen:

Groep 7

Vakgebied(en):

Natuur, Nederlands

Uitvoering door:

1 leerling

Tijdsinvestering:

2 x 2 uur

Opbrengst:

Artikel

Leerpunten:

*     Leren hoe stokstaartjes leven.

*  Leren wat stokstaartjes voor dieren zijn.

*  Leren informatie te verwerken.

*  Leren een goede opbouw van een verhaal maken.

Extra materialen die nodig zijn:

 

Webkwestiemaker(s):

Marieke van Heusden

en

Marielle Tax

Als u opmerkingen heeft ter verbetering van deze webkwestie, dan kunt u naar één van bovenstaande personen sturen. Als u op één van de namen klikt, wordt u emailprogramma automatische gestart.

 

De inleiding:

Wij hebben voor deze webkwestie gekozen omdat wij vinden dat er niet veel webkwestie’s over stokstaartjes gaan.

We hebben er ook voor gekozen omdat we denken dat kinderen het een leuk onderwerp vinden omdat het over een dier gaat. Het is niet zo’n bekend dier en daarom zullen ze er veel over kunnen leren.

 

In deze les moeten de kinderen een verhaal schrijven over stokstaartjes. Een soort opstel. Met behulp van informatie kunnen ze dingen vertellen over stokstaartjes. We hebben infobronnen gegeven van boeken en Internet sites.

 

Leerlingen en vakgebied:

Deze webkwestie is bedoeld voor kinderen uit groep 7.

Het is bedoeld voor de vakken Nederlands en Biologie.

De benodigde vaardigheden zijn dat de kinderen met de computer om kunnen gaan, want ze moeten het verslag op de computer uitwerken, printen en ze moeten op Internet informatie kunnen zoeken.

De kinderen moeten informatie kunnen verwerken.

 

Einddoelen

  1. Leren hoe stokstaartjes leven.
  2. Leren wat stokstaartjes voor dieren zijn.
  3. Leren informatie te verwerken.
  4. Leren een goede opbouw van een verhaal maken.

 

Verwerking

-         Het is de bedoeling dat deze opdracht alleen wordt uitvoert.

-         De titel van het artikel is: “Het Stokstaartje”.

-         De kinderen moeten op de verschillende pagina’s en boeken die staan vermeld bij infobronnen zoeken naar bruikbare informatie voor hun artikel.

-         Hebben ze genoeg informatie dan kunnen ze het verhaal gaan schrijven.

-         Het artikel moet minimaal ¾ a4 lang zijn.

-         Ze moeten de verwerken in het artikel die wij hebben gevraagd.

-          De artikel moet uitgewerkt worden op de computer.

-         De kinderen moeten plaatjes bijvoegen.

-          De plaatjes moeten wel een functie hebben.

-         Vermeldt de bronnen onder het artikel.

 

-         Deze opdracht is bedoeld voor leerlingen uit groep 7.

 

-         De informatie wordt uitgesmeerd over 2 dagdelen. In het eerste dagdeel moeten de kinderen de informatie opzoeken. In het tweede dagdeel moeten de kinderen het uitwerken op de computer. De benodigde tijd is ongeveer 2 uur.

 

-         De opdracht is gericht op meerdere vakgebieden: Biologie en Nederlands.

 

-         Het probleem kan zijn dat er geen Internet beschikbaar is voor de kinderen. Deze kinderen kunnen dan alleen gebruik maken van boeken. Hiervoor kunnen geen punten afgetrokken worden.

 

-         De leerkracht moet weten hoe Internet werkt.

-         De leerkracht moet de kinderen kunnen begeleiden.

-         De leerkracht moet de opdracht begrijpen.

-         De leerkracht moet met een tekstverwerkingsprogramma om kunnen gaan.

 

-         elke leerling heeft een computer nodig met een tekstverwerker. Kan dit niet moet de leerkracht de groep in tweeën splitsen. Er is geen extra ruimte nodig voor schrijf en teken materiaal.

 

Infobronnen:

Internetpagina’s:

 

Informatie stokstaartjes

 

Informatie stokstaartjes

 

Boeken:

 

Het smoelenboek,    Corina Noom

 

Dieren encyclopedie voor de jeugd,      Jinny Johnson vertaald door Lex Wapenaar

 

Artis dieren encyclopedie deel 5,    J. Bokma

 

-         De leerkracht kan aanwijzingen geven bij de opbouw van het artikel en de informatie die erin verwerkt moet worden. Ook kan hij de opdracht beter aan de kinderen uitleggen als zij hierover vragen hebben.

-         De leerkracht moet ervoor zorgen dat de boeken aanwezig zijn voor de kinderen.    Hiervoor kan hij naar de bibliotheek gaan.

 

Beoordeling

 

-         Meerdere infobronnen gebruiken.

-         Duidelijke informatie.

-         Duidelijk opbouw.

-         Functionele plaatjes.

-         Goed Nederlands taalgebruik.

-         Goede spelling.

-         Nette verzorging.

-          

 

Onderdelen

Goed

voldoende

Matig/onvoldoende

 

 

 

 

Informatie verzamelen

 

10 punten

Je hebt internetpagina’s en boeken geraadpleegd.

De bronnen paste goed bij het artikel.

Je hebt maar 1 soort informatiebron gebruikt.

 

Je informatie is onvoldoende en er zit informatie in die overbodig of niet over het onderwerp gaat.

Inhoud

 

40 punten

Je hebt duidelijke informatie gegeven.

Je hebt alle vragen verwerkt in het artikel.

Goede plaatjes erbij gezet. Je artikel is lang genoeg.

Je hebt stukken in het artikel zitten die overgeschreven zijn.

De volgorde klopt soms niet. Er zitten weinig plaatjes bij.

Het artikel is precies lang genoeg.

Je artikel bevat weinig bruikbare informatie. Er zitten niet genoeg plaatjes in verwerkt. Niet alle punten zijn verwerkt die wij genoemd hebben.

 Je artikel is te kort.

Verzorging

 

10 punten

Je artikel is netjes getypt. Er zitten goed verdeelde alinea’s in. De plaatjes passen bij de plaats waar ze zitten.

Het artikel is uitgewerkt op de computer.

Je artikel is goed getypt.

De plaatjes zijn soms zomaar erbij geplakt en hebben geen functie. Het artikel had meer in alinea’s moeten zijn.

Artikel is uitgewerkt op de computer.

Je artikel is slordig getypt.

De verhaallijn loopt door elkaar. Er zit geen goede volgorde in. De plaatjes hebben geen functie.

Je hebt het artikel niet uitgewerkt op de computer.

Spelling en grammatica

 

10 punten

Je hebt het artikel goed getypt

Er zitten weinig taalfouten in.

Je artikel is redelijk goed getypt.

Er zitten enkele fouten in die voorkomen hadden kunnen worden.

De zinnen kloppen niet. Er zit geen goede volgorde in de zinnen.

Er zitten veel spelfouten in.

Taalgebruik

 

10 punten

Je taalgebruik is goed Nederlands.

Het taalgebruik is goed. Af en toe zitten er woorden uit het dialect in.

Er zitten ongepaste woorden in en veel woorden uit het dialect.

Opbouw

 

10 punten

De opbouw klopt. Er zit een goede volgorde in. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen inleiding, kern en slot.

De opbouw klopt redelijk en volgorde klopt niet altijd.

Er is een minder duidelijke inleiding, kern en slot.

Er zit geen opbouw in. Alle informatie staat door elkaar. Er is geen inleiding, kern of slot.

 

Leermoment:

Het is de moeite waard om de kinderen deze opdracht te laten maken omdat:

-         De kinderen leren hoe ze een artikel op moeten bouwen.

-         De kinderen leren meer over stokstaartjes. Deze dieren zijn niet zo bekend.

-         Ze leren belangrijke informatie te onderscheiden van minder belangrijke informatie.

 

Bronvermelding

www.google.nl

www.webkwestie.nl

 

---

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

 

Mankeert er iets aan deze webkwestie,
bijvoorbeeld een verbroken link op de
infobronnen-pagina, geeft dit dan door
aan de maker van deze webkwestie. Klik hier