5. beoordeling

Kijk op "webkwestie.nl" onder de bouwsteen "beoordeling" hoe een beoordeling van een webkwestie tot stand komt.

Maak voor de webkwestie voor uw studenten ook een passende beoordeling. 

De beoordeling van uw eigen werk is als volgt:

PERFECT VOLDOENDE BEGINNER
De "inleiding"

(10 punten)

De leerlingen worden op een pakkende manier warm gemaakt voor de opdracht.
Visueel is dit onderdeel ook attractief.
Sommige leerlingen zal het wel wat aanspreken. Visueel kan het nog wat beter. Hmmm, zal dit de leerlingen echt aanspreken.
Een afbeelding of een geluidje doet ook al wonderen.
De "opdracht"

(10 punten)

Er zijn aantrekkelijke rollen voor de leerlingen bedacht.
De opdracht is voor de leerlingen al vrij duidelijk.
Misschien zou de rolverdeling wat beter kunnen.
De opdracht kan helderder geformuleerd worden.
Passen deze rollen bij het onderwerp en de leerlingen?

De opdracht moet je voor de leerlingen beter uitwerken.

De "verwerking"

(10 punten)

De leerlingen weten precies waar ze aan toe zijn. Er is helder geformuleerd wat en hoe de leerlingen moeten produceren. Hier en daar kunnen de specifieke opdrachten beter op het niveau van de leerling samengesteld worden. Zouden de leerlingen met deze opdrachten datgene maken waarvan jij vindt dat het er uit moet komen?
De "infobronnen"

(10 punten)

Je hebt meer dan voldoende websites gevonden met informatie die passen bij het niveau van de leerlingen en bij het onderwerp. De leerlingen hebben wel genoeg keuze, maar een paar meer zou geen kwaad kunnen. Misschien is het niveau ook niet helemaal passend. Knappe koppen die met deze informatiebron(nen) deze webkwestie tot een goed einde brengen.
De "beoordeling"

(10 punten)

Dat ziet er perfect uit. Je geeft de meeste punten ook aan de juiste zwaartepunten van je webkwestie. De puntenverdeling zou je beter kunnen opzetten. Wellicht meer uitsplitsen. Noch de leerlingen, noch andere leerkrachten weten hoe de normering precies in elkaar steekt.
De "afsluiting"

(5 punten)

Goed beschreven wat ze met deze webkwestie eigenlijk geleerd hebben. Dat kan wel wat beter. Maak daar echt meer werk van.
De "leerkracht"

(5 punten)

De leerkracht die deze webkwestie gebruikt kan goed zien waar het over gaat, voor welke groep het te gebruiken is en bij welk(e) vak(ken). De leerkracht kan niet meteen zien waar de zwaartepunten van de webkwestie liggen. De leerkracht moet het vooral zelf uitzoeken waar deze webkwestie over gaat.
Samenwerking
(20 punten)
De werkgroep heeft gezamenlijk een uitstekend prestatie neergezet. Niet iedereen heeft evenveel aan deze webkwestie bijgedragen. De taken waren niet zo goed verdeeld. Het lijkt erop dat slechts een persoon vooral de opdracht heeft uitgevoerd.
De presentatie voor het team en ouders

(20 punten)

De presentatie was duidelijk en helder en liep gesmeerd. Team en ouders zullen duidelijk zijn wat een webkwestie is. Zouden alle teamleden hierdoor overtuigd zijn dat een webkwestie een goed onderwijs - alternatief is om internet op school veilig te gebruiken en waarbij de leerlingen ook nog wat opsteken?.
Visueel had het nog wat beter gekund.
Daar had meer overtuigingskracht in moeten zitten.
Niet erg duidelijk was waar de webkwestie nou over ging en wat het doel van een webkwestie precies is.

Voor meer informatie over het onderdeel beoordeling kijk dan bij: de bouwstenen voor een webkwestie op:
  beoordeling op www.webkwestie.nl (voor nog meer informatie en voorbeelden).

 


Vorige Start Volgende

Nog een webquest / webkwestie doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering?
Zijn er hyperlinks die niet werken?
Mail het even door. Klik hier