2. opdracht

U bent door de teamvergadering gebombardeerd tot coördinator van de werkgroep die dit probleem moet tackelen. U benadert drie collega's om samen met u een oplossing te bedenken.

Uw idee om voor een klas een voorbeeldopdracht te maken valt in goede aarde. In overleg bepaalt de werkgroep eerst een onderwerp.

Gekozen wordt voor een onderwerp dat aansluit bij één van de zaak- of wereldverkennende vakken. 

 

Vervolgens moet er uitgezocht worden welke websites geschikt zijn voor dit onderwerp en ook qua niveau aansluiten bij de leerlingen.

Daarna moeten er doelgerichte verwerkingsopdrachten voor de leerlingen gemaakt worden die passen bij de informatie van de geslecteerde websites.

Ook spreekt u af om een duidelijke normering op te stellen, zodat leerlingen en andere leerkrachten weten op welke zaken gelet wordt.

Voor de leerkrachten die gebruik gaan maken van deze vorm van webopdrachten maakt u een korte toelichting

De nieuwe werkvorm dient voor de leerlingen duidelijk op papier gezet worden. Deze dient echter ook als webpagina beschikbaar te komen voor het hele netwerk binnen de school en bij succes wordt deze ook op internet gezet, zodat ook andere scholen onder het bestuur kennis kunnen maken met deze speciale webopdrachten.

Tot slot is het de bedoeling dat uw werkgroep een presentatie voor het team en ouderraad voorbereidt, waarin:

 • U uitlegt wat een webkwestie is en 
 • uw voorbeeld laat zien.

U kunt de taken als volgt verdelen:

 • U werkt samen aan de gehele opdracht.
 • U splitst de werkzaamheden op:
  • U bedenkt gezamenlijk een onderwerp
  • Eén lid zoekt zoveel mogelijk (maar minstens vijf) bruikbare websites op.
  • Het tweede lid bedenkt op leerlingniveau de bijpassende opdracht(en). Daarbij wordt de indelingsopzet gebruikt waarmee u ook nu aan het werk bent, namelijk:
   inleiding - opdracht - verwerking - infobronnen - beoordeling - afsluiting - leerkracht
  • Het derde lid werkt de opdracht uit in een softwarepakket dat webpagina's kan maken.
  • Het vierde lid maakt de presentatie voor team en ouderraad.
   Bij aanwezigheid van een beamer dient deze gebruikt te worden. Met Word of Powerpoint wordt een en ander visueel in beeld gebracht.

Voor meer informatie over dit onderdeel kijk bij: de bouwstenen voor een webkwestie op:
  opdracht op www.webkwestie.nl (voor nog meer informatie en voorbeelden)

 


Vorige Start Volgende

Nog een webquest / webkwestie doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering?
Zijn er hyperlinks die niet werken?
Mail het even door. Klik hier