Beschrijving: j0303470Tekstvak: Beoordeling Beschrijving: j0303470

---

 

In dit schema kun je aflezen hoe goed je de webquest hebt gedaan en op welke punten je eventueel nog verbetering

aan kunt brengen.

 

 

Onvoldoende

Begint er op te lijken

Ruim voldoende

Heel goed

Opdracht 1 & 2:

 

Ori�ntatie

 

Max. 10 punten

Behaald:

(0-2 punten)

Je hebt niet je best gedaan om serieus op deze vragen in te gaan en dit blijkt uit je dossier..

(3-6 punten)

Je hebt een poging gedaan je te ori�nteren, maar het houdt niet over. Je hebt onvoldoende in je dossier geschreven.

(7 of 8 punten)

Je bent duidelijk serieus aan het denken gegaan over de gestelde vragen en dit blijkt ook uit je dossier.

(9 of 10 punten)

Uit hetgeen je geschreven hebt blijkt dat je al veel voorkennis had en hier serieus over nagedacht hebt.

Opdracht 3:

 

Alternatieve onderwijsvormen omstreeks 1900

 

Max. 25 punten

Behaald:

(0-7 punten)

Je hebt niet of onvoldoende informatie verzameld over de genoemde stromingen en geen serieuze vergelijkingspoging gedaan.

(7-16 punten)

Je hebt wel informatie gevonden, maar deze is nog niet compleet. Je vergelijking is ook nog wat summier.

(17-21 punten)

Je hebt informatie gevonden over alle genoemde personen en stromingen en deze goed vergeleken.

(22-25 punten)

Je hebt zeer uitgebreide informatie over het gevraagde verzameld en deze op erg duidelijke wijze omschreven en vergeleken.

Opdracht 4:

 

Natuurlijk leren & Probleem Gestuurd Onderwijs

 

 

 

Max. 25 punten

Behaald:

(0-7 punten)

Je hebt geen of onvoldoende informatie verzameld over deze moderne onderwijsvernieuwingen en geen goede vergelijking gemaakt.

(7-16 punten)

Je hebt wel informatie gevonden over de moderne onderwijsvormen, maar uit je omschrijving blijkt niet dat je nu een goed beeld hebt van waar ze voor staan.

(17-21 punten)

Je hebt informatie gevonden over zowel het Natuurlijk Leren als het Probleem Gestuurd Onderwijs en deze goed vergeleken. Je kan uitleggen waar ze voor staan.

(22-25 punten)

Je beschikt over uitgebreide kennis omtrent de alternatieve stromingen binnen het onderwijs in heden en verleden en hebt in het dossier heel duidelijk weergegeven waar ze voor staan

Opdracht 5:

 

Knelpunten & Pluspunten

 

Max. 10 punten

Behaald:

(0-2 punten)

Je hebt de knel- en pluspunten niet goed omschreven en/of er geen bij bedacht.

(3-6 punten)

Je hebt wel knel- en pluspunten omschreven, maar niet uitgebreid genoeg en/of je hebt er onvoldoende zelf bij bedacht.

(7 of 8 punten)

Je hebt de knelpunten duidelijk omschreven en ook redelijk goed inzicht in wat er verder een rol zou kunnen spelen.

(9 of 10 punten)

Je hebt de knelpunten duidelijk omschreven en een heel realistisch idee van wat er verder speelt in het onderwijs.

Opdracht 6:

 

Oplossingen

 

 

Max. 10 punten

Behaald:

(0-2 punten)

Je hebt voor de knelpunten geen oplossingen bedacht of de oplossingen zijn irre�el.

(3-6 punten)

Je hebt wel knelpunten en oplossingen bedacht,maar slechts voor enkele van de alle knelpunten.

(6 of 8 punten)

Je hebt realistische mogelijke oplossingen gevonden voor de meeste van de knelpunten en deze duidelijk omschreven.

(9 of 10 punten)

Je hebt realistische mogelijke oplossingen gevonden/bedacht voor alle knelpunten die je omschreven had.

Opdracht 7:

 

De brief

 

 

 

 

Max. 20 punten

Behaald:

(0-5 punten)

Je brief geeft niet duidelijk jouw visie weer, is niet overzichtelijk en is niet in passende stijl en toon geschreven.

(6-13 punten)

Je brief geeft wel duidelijk je visie weer maar is niet in een passende stijl geschreven of is dat juist wel, maar geeft niet je visie duidelijk weer.

(14-18 punten)

Je geeft een goed ontwikkelde visie op de toekomst van het onderwijs en omschrijft deze op een toon die passend is. Deze bevat ook geen taalfouten.

(19 of 20 punten)

Je hebt en heel duidelijke visie op de toekomst van het onderwijs en omschrijft deze op een passende toon in je brief. Deze bevat ook geen taalfouten.

Tekstvak: To-taal=100

Tekstvak: Aiaiai!

Tekstvak: Kop-op!

Tekstvak: Mooi!

Tekstvak: Bra-vo!

 

 

Als je het totaal aantal punten dat je behaald hebt bij elkaar optelt, kun je zien wat je gemiddelde score is. Deze moet minimaal 65 zijn, is dat niet het geval, dan zal je (delen van) je dossier moeten aanpassen.

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: j0323760

 

 

Beschrijving: j0336337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

HOME

meer webkwesties zijn te vinden op:

www.webkwestie.nl

 

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest?
 Zijn er links die niet werken?
 Geef het even door. Klik daarvoor hier.