Tekstvak: Verwerking

---

 

 

In dit deel van deze webquest zal je geconfronteerd worden met een aantal vragen en opdrachten. Sommige van deze kunnen het beste in groepsverband uitgevoerd worden, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat een ieder zijn eigen individuele dossier samenstelt, naar aanleiding waarvan hij of zij een persoonlijke brief schrijft.

Begin nu bij vraag ��n en werk vervolgens de opdrachten en vragen af, waarbij je zo veel mogelijk de aangegeven volgorde probeert aan te houden. Voeg alle informatie die je verzamelt en de antwoorden op de vragen samen in je dossier. Doe dit op een duidelijke en overzichtelijke manier.

 

 

 

1.

a.     Denk je dat de vorm van onderwijs die in ons land op het moment het meest gangbaar is voldoet aan de eisen van de leerlingen?

b.     Voldoet deze aan de eisen van dedocenten?

c.      Bespreek je idee�n hierover met een aantal groepsgenoten (indien mogelijk).

d.     Op welk(e) vlak(ken) liggen op het moment grote problemen?

j0343349

 

---

 

 

 

De kans is groot dat jullie in elk geval ook het gebrek aan gevoel van eigen verantwoordelijkheid en motivatie van leerlingen als ernstige problemen hebben aangemerkt. Op het moment zijn er verscheidene ontwikkelingen gaande die ernaar streven o.a. deze problemen aan te pakken. De vormen van onderwijs die zich met deze vernieuwingen bezig houden noemt men vaak �alternatieve onderwijsvormen�.

j0089028

2

a.     Hoeveel vormen van alternatief onderwijs kun je zo (samen met je groepsgenoten) bedenken?

b.     Waarin wijken deze af van het reguliere onderwijs?

c.      Denk je dat de drang tot onderwijsvernieuwing iets van de laatste tijd is?

 

---

 

 

 

Het antwoord op vraag 2c moet in elk geval �nee� zijn: Onderwijsvernieuwing is niet iets van de laatste tijd. Rond 1900 kwamen er al een aantal ontwikkelingen op gang die zich goed laten vergelijken met de ontwikkelingen die nu gaande zijn.

j0283649

3

Probeer met behulp van de sites die je bij �infobronnen� kunt vinden informatie te verzamelen over de volgende stromingen en personen en beschrijf ze in je dossier.

aricebu1Dalton (Helen Parkhurst)

 

aricebu1Freinet (C�lestin Freinet)

aricebu1Jenaplan (Peter Petersen)

 

aricebu1Montessori (Maria Montessori)

aricebu1Vrije School (Rudolf Steiner)

 

a.     Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende visies en het onderwijs dat er uit voort vloeide?

b.     Waar (topografische en sociaal cultureel gezien) hadden zij hun oorsprong?

PE02653_

 

---

 

 

 

Ook vandaag de dag zijn er heel veel ontwikkelingen gaande. Probeer je in elk geval van de volgende twee een goed beeld te vormen:

-         Probleem gestuurd onderwijs

-         Natuurlijk leren

Als er een andere onderwijsvorm is die jou juist aanspreekt, maar die hier niet genoemd wordt, mag je deze er natuurlijk ook bij betrekken. Beschrijf deze dan goed, zodat anderen die je dossier lezen weten waar je het over hebt.�����

j0292122

4

a.     Geef van bovengenoemde onderwijsvormen een korte, duidelijke omschrijving.

b.     Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze onderwijsvormen?

c.      Vergelijk ze ook met de ontwikkelingen aan het begin van de 20ste eeuw.

d.     Met welke van deze onderwijsvormen heb jij de meeste affiniteit? Waarom?

 

---

 

 

5

Beschouw de pluspunten en knelpunten van de door jou gekozen onderwijsvorm vanuit de volgende punten en bedenk er vervolgens zelf minstens 3 bij:

a.     Vanuit de leerling

b.     Vanuit de docent

c.      Hoe beoordeling in zijn werk gaat

d.      

e.       

f.        

 

j0292082

 

---

 

j0237413

6

Wat zouden oplossingen voor deze knelpunten kunnen zijn?

 

---

 

 

 

Je hebt nu een aardig compleet beeld van een aantal verschillende vormen van alternatief onderwijs.

j0343363

7

Schrijf nu een briefaan de onderzoekscommissie van de Europese Unie, waarin jij duidelijk jouw visie op de toekomst van het onderwijs geeft. Gebruik minimaal 1000 woorden en zorg ervoor dat de brief geen taalfouten bevat en qua stijl en toon passend is.

 

 

---

 

 

8

Controleer of je alles hebt, of je aan de regels van de beoordeling voldoet en lever je complete dossier (dus inclusief brief) in bij je docent(e). Deze zal het geheel zo snel mogelijk bekijken en beoordelen of je deze web-quest tot een goed einde hebt gebracht!

j0336777

 

---

 

 

 

Tekstvak: Succes!

 

 

 

 

---

HOME

meer webkwesties zijn te vinden op:

www.webkwestie.nl

 

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest?
 Zijn er links die niet werken?
 Geef het even door. Klik daarvoor hier.