Leerkracht

Titel USA
Onderwerp De Verenigde Staten van Amerika
Schooltype Basisonderwijs
Bestemd voor de groepen 6, 7 of 8
Vakgebied Aardrijkskunde
Uitvoering door 2 of 3 leerlingen in groepsverband 
Tijdsinvestering 5 tot 6 uur
Opbrengst De leerlingen zijn in staat om op deze wijze de leerstof die normaal geboden wordt via de methode, tot zich te nemen, te verwerken en te presenteren: ze onderwijzen elkaar.
Leerpunten
  • kennis VS
  • sociale omgang
  • computervaardigheden toepassen in word en powerpoint
Extra materialen die nodig zijn beamer
Webkwestiemaker(s) Herman Huis in ít Veld i.s.m. Expertis Onderwijsadviseurs.
Heeft u op- of aanmerkingen die deze webkwestie kunnen verbeteren. Mail ze dan door. Klik daarvoor hier.

Deze webkwestie is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 6, om zelfstandig uit te voeren. Jongere leerlingen zullen hulp van de leerkracht nodig hebben. Mogelijk zal dan de webkwestie klassikaal gedaan kunnen worden. Leerlingen blijken ook dan veel plezier aan de speurtocht te beleven.

Wat hebben de leerlingen nodig aan vaardigheden:

  • Een basiskennis van internet: links openen en terug keren naar de vorige pagina

  • AVI niveau 6 - 7 aan leesvaardigheden en schrijfvaardigheden

  • Ze moeten kaart kunnen lezen om aangeduide plaatsen te kunnen vinden.


Opmerkingen:

Deze webkwestie kan op alle onderdelen moeilijker voor oudere leerlingen of makkelijker voor jonge leerlingen gemaakt worden. 

Het project bestaat uit twee componenten: het eerste is het reizen naar verschillende historische plaatsen. De leerlingen moeten de browser gebruiken om de sites te bezoeken en informatie te verzamelen om de kaart te kunnen afmaken en de vragen te beantwoorden. 

Voor oudere leerlingen kunt u als leerkracht meer doelen formuleren zoals het schrijven van een stuk, een PowerPoint presentatie maken met diashow, enz om hun vergaarde kennis te demonstreren.

Het tweede onderdeel van de webkwestie is dat leerlingen een logboek moeten bijhouden met illustraties van de sites die ze hebben bezocht. U kunt een logboek zo ontwerpen dat het aan uw behoeften voldoet. U kunt de kinderen ook een schrift laten gebruiken of zelf een logboek laten ontwerpen. Ook werken op de tekstverwerker is mogelijk.

De leerlingen moeten volgens de instructies op de site tekeningen maken in het logboek met een nummer dat correspondeert met de stap in de reis.

Aan het eind van de reis kunnen leerlingen hun werk zelf beoordelen. Er is een tabel met beoordelingscriteria in de webkwestie opgenomen. Natuurlijk bent u vrij deze te gebruiken of niet.


Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Er is geprobeerd rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan weten. Wij zullen daar z.s.m. op handelen.

 

Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?  Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie? Websites die niet werken? Mail het de webkwestiemaker (klik hier)

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.