Een arrestatie van een terrorist?

Het recht in de Nederlandse staatsinrichting

 

 

Foto: Het recht om mee te beslissen.
Hier debatteren in de plenaire ruimte op het Binnenhof

 

Op de foto hierboven wordt een recht van de burgers in de Nederlandse maatschappij weergegeven, namelijk het recht om mee te beslissen. Hier op de foto debatteren vertegenwoordigers van de burgers in de Nederlandse maatschappij over belangrijke onderwerpen zoals: hoe ver willen wij dat de politie gaat om ons te beschermen?

 

Deze laatste vraag gaan jullie onderzoeken in deze webquest.

 

 


Je bent nu bij Start,
klik met de muis op
Inleiding,
dan
Opdracht en zo verder.

 

Bestemd voor:

 

2e jaar van het HAVO/VWO onderwijs

 

Te gebruiken bij de vakgebieden:

 

Mens & Maatschappij en Nederlands

 

Tijd:

 

De opdracht zou in 4 tot 7 lesuren verspreid over 4 weken uitvoerbaar moeten zijn.

Een deel van de verwerking zoals de verslaglegging wordt geacht buiten deze lesuren plaats te vinden.

Kerndoelen:

 

Het maken van het verslag past binnen de kerndoelen van Nederlands.

De kerndoelen van Staatsinrichting komen aan de orde tijdens een onderzoek naar hoe de staat omgaat met de rechten van de burgers.

De Maatschappijleer kerndoelen worden toegepast als de leerling tijdens zijn onderzoek moet bepalen hoe onze maatschappij en hoe hijzelf aankijkt tegen de politie in relatie tot de rechten van burgers.

 

< HOME >

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar: www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er links die niet meer werken?
Geef het door aan de webkwestiemaker.
Klik daarvoor hier.