Beoordeling 

Lees maar eens in de onderstaande tabel waar de leerkracht allemaal op let bij het beoordelen van je werkstuk. 
Het is natuurlijk de bedoeling dat je een zo hoog mogelijke score haalt.

Onderdelen   Uitstekend   Goed  Matig/Onvoldoende 
Informatie verzamelen 10 punten   Jullie hebben verschillende soorten informatiebronnen  geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen hoorden duidelijk bij jullie opdracht. Jullie hebben één soort informatiebron geraadpleegd. Niet alles van die informatiebron kon je gebruiken bij jullie opdracht.   Veel van de geraadpleegde bronnen waren overbodig of hoorden niet bij de opdracht.  

Werkstuk  
20 punten  

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven hoofdstukken die in de juiste volgorde aan bod kwamen. Elk hoofdstuk werd ruim voldoende belicht. Plaatjes en tekeningen worden goed gebruikt zodat alles nog duidelijker wordt.

 

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven hoofdstukken. De volgorde klopte niet overal. De informatie bij sommige hoofdstukken was te beperkt. Er worden te weinig plaatjes en tekeningen gebruikt. Jullie werkstuk bevatte niet de voorgeschreven hoofdstukken. Jullie sprongen van de hak op de tak en de informatie klopte vaak niet. Er worden nauwelijks of geen plaatjes en tekeningen gebruikt.  

Spreekbeurt
20 punten  

 

Jullie presentatie bevatte de voorgeschreven hoofdstukken. Elk hoofdstuk werd ruim voldoende belicht. De presentatie was duidelijk en voor iedereen goed te begrijpen. Het spreektempo was goed. Jullie vertelden aan de hand van een schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was goed.

 

Jullie presentatie was goed. Sommige hoofdstukken hadden jullie wat uitgebreider kunnen bespreken. Wat verteld werd was duidelijk te volgen. Het spreektempo was meestal goed.

Jullie maakten maar weinig gebruik van het schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was voldoende.

 

Jullie presentatie was rommelig. Je sprong van de hak op de tak.

Wat verteld werd was moeilijk te volgen.

Het spreektempo was hakkelend of te vlot.

Jullie maakten geen gebruik van een schema met sleutelwoorden. Er werden nauwelijks of geen andere materialen gebruikt.  

 

Taalgebruik  
20 punten  

 

Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen goed te begrijpen is. Bij het werkstuk zijn er geen spelfouten en de zinnen en alinea’s kloppen. Jullie gebruiken hoofdletters, punten en komma’s.Bij de spreekbeurt formuleren jullie goed 

 

Jullie gebruiken taal die meestal voor andere kinderen goed te begrijpen is. Af en toe maak je gebruik van ingewikkelde zinnen of vergeet je stukken van een zin. De spelling is niet altijd correct. Leestekens ontbreken soms. De zinnen zijn niet altijd correct geformuleerd.   Jullie gebruiken taal die voor andere kinderen veel te moeilijk is of die jullie letterlijk uit een bron hebben overgenomen. Er zijn veel spellingsfouten en slechtlopende zinnen. Jullie gebruiken nauwelijks of geen leestekens. Het formuleren bij de spreekbeurt is matig.  

Samenwerking
20 punten  

 

De taken waren heel goed verdeeld.

Er was goed afgesproken wie wat wanneer klaar zou hebben,

Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.  

 

 

De taken konden beter verdeeld zijn. Niet iedereen deed evenveel.

De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.

Het overleg had beter gekund.  

 

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen.

Er waren geen afspraken gemaakt wanneer iets klaar moest zijn.

Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet eens worden.  

 

Lay-out van werkstuk 
10 Punten

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld.

 

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

 

Eindscore:  
80 - 100

Je hebt een uitstekend werkstuk gemaakt. Het ziet er keurig uit. Ga zo verder!

60 - 80   Je hebt al enige ervaring in het maken van een werkstuk.Toch zijn er onderdelen die niet goed uit de verf komen. Let daar een volgende keer op!  
0 - 60  

Je eerste ervaring met het maken van een werkstuk is nog niet zo vlot verlopen.Beschouw dit werkstuk maar als proef en probeer het volgende veel beter uit te voeren. Veel succes hiermee!

 

 


Vorige Volgende

Start

meer webkwesties zijn te vinden op: www.webkwestie.nl
Zijn er dingen die niet in orde zijn? Links die niet werken? Geef het even door. Klik daarvoor hier.

Dit werk valt onder een Creative Commons. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.