Archeologie


INTRODUCTIE

  'Archaeology is like a jigsaw invented by the devil as an instrument of torment since :

   a)it wil never be finished
   b)you don't know how many pieces are missing
   c)most of them are lost for ever
   d)you can't cheat by looking at the picture'

Dit citaat uit het komisch-relativerend boekje 'Bluff your way in archaeology' is één van de vele die archeologie voorstelt als een bijna onmogelijke opdracht om de puzzelstukjes van het verleden ooit nog samen te brengen tot een aanschouwelijk en duidelijk geheel. Archeologie is inderdaad een wetenschap die probeert om, vertrekkende van verschillende flarden informatie uit het verleden, een kijk op het verleden te verwerven door al deze flarden samen te brengen tot één coherent beeld.

Om die reden is archeologie inderdaad ook een beetje puzzelen met de archeoloog als puzzelaar. Wat die verschillende puzzelstukjes nu precies kunnen inhouden en welke afbeelding uiteindelijk zal zichtbaar worden, daarover willen de meningen nogal eens verschillen. Welke mening strookt met de werkelijkheid is de kern van jullie opdracht.

Met andere woorden, het is de bedoeling dat jullie, net als een archeoloog, met de gegeven en andere vindbare puzzelstukjes proberen te achterhalen wat archeologie nu eigenlijk is ? We gaan met andere woorden zelf puzzelen om dat te weten te komen.Deze WebQuest wordt niet meer onderhouden door de maker(s).
Gebruikt u deze WebQuest regelmatig en zou u deze WebQuest up-to-date willen houden door bijvoorbeeld:

* De website-links bij (info)bronnen te controleren.
* Melding maken van de weblinks die niet meer werken
* Eventueel nieuwe weblinks doorgeven
* Andere aanpassingen t.b.v. uw gebruik doorgeven.
`
Dan komt uw schoolnaam, -plaats en -logo worden in de WebQuest geplaatst zolang u de WebQuest onderhoud.

U geeft deze aanpassingen door via een speciaal webformulier
waarvoor u geen speciale technische voorkennis voor nodig heeft.
Wilt u dit (tijdelijk) doen? Meldt u dan hier aan en adopteer een WebQuest / WebKwestie
Wilt meer achtergrondinformatie over deze "adoptie". Klik dan hier.