EVALUATIE

Wees bij het formuleren van je antwoorden kort en bondig. Het is niet zo dat slechts één antwoord juist is. Iedereen is vrij zijn eigen mening en conclusie op te schrijven.
Het antwoord op de vragen 3, 4, 5 en 6 sturen jullie samen met de titel van de film via e-mail door naar .......@...... vóór .....