Columbus

INTRODUCTIE

Voor de overgrote meerderheid van de bevolking vormen film en televisie de voornaamste, zo niet de enige, bron van kennis van het verleden. Al dan niet gedramatiseerde producties drukken hun stempel op de voorstelling die miljoenen kijkers hebben van historische personen, episodes, tijdperken. Film en televisie beïnvloeden ons denken over het verleden. Sterker nog, filmbeelden nemen langzaam maar zeker bezit van de historische verbeelding. Het eendimensionale en reflectieloze karakter van de meeste films, het gevoel werkelijk bij de gebeurtenissen aanwezig te zijn en de aansluiting van de eigen fantasie en associatie door indrukwekkende filmfragmenten zullen tenslotte leiden tot een wezenlijke verandering van het historische besef.
Frank van Vree, 9 mei 1994.Deze WebQuest wordt niet meer onderhouden door de maker(s).
Gebruikt u deze WebQuest regelmatig en zou u deze WebQuest up-to-date willen houden door bijvoorbeeld:

* De website-links bij (info)bronnen te controleren.
* Melding maken van de weblinks die niet meer werken
* Eventueel nieuwe weblinks doorgeven
* Andere aanpassingen t.b.v. uw gebruik doorgeven.
`
Dan komt uw schoolnaam, -plaats en -logo worden in de WebQuest geplaatst zolang u de WebQuest onderhoud.

U geeft deze aanpassingen door via een speciaal webformulier
waarvoor u geen speciale technische voorkennis voor nodig heeft.
Wilt u dit (tijdelijk) doen? Meldt u dan hier aan en adopteer een WebQuest / WebKwestie
Wilt meer achtergrondinformatie over deze "adoptie". Klik dan hier.