TAAK

Het beeld dat heel veel jongeren levenslang meedragen van het oude Rome is gevormd door spectaculaire historische films, zoals Gladiator (2000). Maar is dat beeld wel historisch correct? Vele historici vinden van niet. Volgens hen moeten we niet alleen waakzaam zijn voor fouten door verstrooidheid of kwaad opzet van de regisseur, de traditionele verhaalstructuur in de populaire historische film geeft op zich reeds aanleiding tot clichés en een misleidend beeld van het verleden.
In deze WebQuest gaan jullie na of deze historici het bij het rechte eind hebben. In 1992 beconcurreerden twee films over Christopher Columbus elkaar in de bioscopen. Jullie bekijken per twee één van deze films en analyseren of er inderdaad sprake is van een misleidend of foutief beeld van het verleden. Hierover sturen jullie (via e-mail) een rapport door naar:
a.melkenbeeck@worldonline.be.