CONCLUSIE

Wat heb je geleerd tijdens het maken van deze opdracht?

In deze taak heb je de clichés rond Nederland in vraag gesteld. Je hebt onderzocht welke rol deze clichés spelen in onze visie op Nederland en de Nederlanders. Je hebt ook de herkomst van deze clichés proberen te achterhalen. Verder heb je de stereotiepen getoetst aan jouw persoonlijke ervaringen. In een Word-document of op een webpagina heb je vijf illustraties bij die clichés becommentarieerd.

Je bent je er nu van bewust geworden dat clichés rond een land constructies zijn die via allerlei media doorgegeven worden in de cultuur.