EVALUATIE

- Waar heb je de informatie en de illustraties gevonden?
- Welke bronnen heb je gebruikt?
- Hoe ben je tewerk gegaan?
- Heb je het stappenplan gevolgd?


Je kan jouw taak evalueren voor je ze doorstuurt. Let op de volgende punten:

    - Inhoud: informatief? verrassend? persoonlijke toets?
    - Taal: vlot taalgebruik?
    - Illustraties: welke bronnen?
    - Lay-out: aantrekkelijk?