UITWERKING

Om zo efficiënt mogelijk te werken, volg je best het volgende stappenplan:


1. Clichés over Nederland

  b. Maak in een Word-document een tabel met 3 kolommen.
  Noteer in de linkerkolom de ?nationale eigenschappen? van Nederland die in de tekst vermeld worden.


2. Verklaring van clichés over Nederland

  b. Noteer in de middelste kolom van je Word-document een verklaring bij elk cliché uit de linkerkolom.

  c. Noteer in de rechterkolom hoe jij zelf tegenover deze stereotiepen staat. Vind je ze terecht? Waarom wel of niet? Heb je er zelf ervaring mee? Hoe sta je er tegenover? Welke invloed hebben die clichés op ons beeld over Nederland?


3. Materiaal verzamelen en creëren

  Zoek bij 5 clichés een illustratie op het Internet. Dit kan zowel een foto, een citaat, een krantenartikel, een cartoon als een filmfragment zijn. Je kan eventueel ook afbeeldingen uit reisgidsen, reclamefolders of strips inscannen.


4. Digitale omgeving

  a. Schrijf bij elke van de 5 illustraties een commentaarstukje van 5 à 10 regels . Dit kan zowel een toelichting, een verklaring, een kritiek als een persoonlijke ervaring zijn. Baseer je hiervoor op jouw tabel met de drie kolommen.

  b. Plaats de illustraties die je gevonden hebt samen met jouw commentaarstukjes in een digitale omgeving. Je kan kiezen tussen een Word-document en een webpagina. Zorg voor een aantrekkelijke lay-out.


5. Taak doorsturen

  Stuur jouw taak door naar het archief.