CONCLUSIE

Middels de verschillende vormen van geletterdheid (populaire, elitaire, traditionele, visuele, van heden en verleden, van hier en elders,?) weten jullie nu waarom Rome ons, noorderlingen, zo bekoort.
Of de door ons als juist aanvaarde voorstelling omtrent de stad wel zo gefundeerd is m.a.w. of Rome gelijk is aan La dolce vita, zullen jullie ontdekken in Rome zelf.
Rome: mythe of werkelijkheid? Is de mythe misschien jouw werkelijkheid?

Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka
wens dat de weg dan lang mag zijn,
vol avonturen, vol ervaringen.
De Kyklopen en de Laistrygonen,
de woedende Poseidon behoef je niet te vrezen,
hen zul je niet ontmoeten op je weg
wanneer je denken hoog blijft, en verfijnd
de emotie die je hart en lijf beroert.
De Kyklopen en de Laistrygonen,
de woeste Poseidon, je zult hen niet ontmoeten
als je ze niet in eigen geest meedraagt,
je geest hen niet gestalte voor je geeft.
[?]
(Kavafis, Ithaka)