TAAK

Vanaf vandaag tot jullie vertrek naar Rome zullen jullie in groep bestuderen welk licht één bepaalde cultuurvorm werpt op Rome (aan de hand van opgegeven illustraties).

Vervolgens zullen jullie zelf illustraties zoeken (in dezelfde soort cultuur) om te checken of die van mij representatief zijn.

Tenslotte zullen we alle resultaten bij elkaar brengen nadat elke groep zijn bevindingen heeft meegedeeld.