UITWERKING

1.Verdeel de klas in drie groepen en kies één van de drie voorgestelde cultuurvormen.
Zorg dat elke groep voor een andere cultuurvorm kiest.

2.De op te lossen vragen per groep zijn:
onderzoeksgroep populaire, visuele ?geletterdheid? (prentkaarten, reisbrochures,?)

Bespreek mijn collage en noteer jullie waarnemingen.
Maak samen een nieuwe collage over Rome – ieder zoekt individueel naar bronnen.
Zijn mijn illustraties representatief?
onderzoeksgroep elitaire geletterdheid
Vertaal de opgegeven teksten en noteer welk licht elke tekst werpt op Rome.
Kies individueel één letterkunde (de Vlaamse, de Italiaanse, de Engelse,?) en vind
proza/poëzie met als thema Rome.
Zijn mijn illustraties representatief?
Verwerk al jullie persoonlijke resultaten tot een geheel.
onderzoeksgroep elitaire, visuele ?geletterdheid?
Bekijk de twee fonteinen en bespreek er samen één qua kunststroming.
Wat zegt deze laatste fontein ons over Rome?
Zoek op Internet naar andere Romeinse fonteinen (fontane), kies er individueel één
uit en bespreek (kunststroming + visie op Rome).
Zijn mijn illustraties representatief?
Verwerk al jullie persoonlijke resultaten tot een geheel.

3.Gebruik steeds de voorgestelde bronnen (infra).

4.Ontwerp een overzichtelijke hand-out en oefen jullie presentatie (per onderzoeksgroep).

5.Presenteer (per onderzoeksgroep). Vergeet jullie bevindingen niet te illustreren.

6.Tenslotte verwerkt de onderzoeksgroep populaire, visuele ?geletterdheid? alle informatie tot een duidelijke en geïllustreerde paper.