Stad en Platteland

INTRODUCTIE

Tot de jaren '50 bezaten de stad en het platteland een aantal kenmerken die ze al een hele geschiedenis met zich meedroegen. Zelfs Plato sprak al over het contrast tussen ?de vurige samenleving van de stad? en de ?simpele samenleving van het boerendorp?. Momenteel leven we echter op een breukvlak in de geschiedenis. Rond de eeuwwisseling was het immers de eerste keer dat er meer mensen in de stad woonden dan op het platteland. En deze verschuiving laat sporen na.

Zowel stad als platteland zijn in de laatste halve eeuw danig veranderd. De kloof tussen stad en platteland is nu grotendeels gedicht. We kunnen niet meer van echte tegenpolen spreken, aangezien beide leefculturen meer en meer complementair geworden zijn. Toch mogen we ook de verschillen niet uit het oog verliezen. De stad blijft altijd zoeken naar nieuwe dingen, terwijl op het platteland oude gewoonten en tradities prevaleren. In de stad wordt men bijvoorbeeld uitgelachen omdat men de nieuwste trends op het vlak van mode niet volgt, terwijl men in het dorp wordt uitgelachen omdat men dat juist wel doet.Deze WebQuest wordt niet meer onderhouden door de maker(s).
Gebruikt u deze WebQuest regelmatig en zou u deze WebQuest up-to-date willen houden door bijvoorbeeld:

* De website-links bij (info)bronnen te controleren.
* Melding maken van de weblinks die niet meer werken
* Eventueel nieuwe weblinks doorgeven
* Andere aanpassingen t.b.v. uw gebruik doorgeven.
`
Dan komt uw schoolnaam, -plaats en -logo worden in de WebQuest geplaatst zolang u de WebQuest onderhoud.

U geeft deze aanpassingen door via een speciaal webformulier
waarvoor u geen speciale technische voorkennis voor nodig heeft.
Wilt u dit (tijdelijk) doen? Meldt u dan hier aan en adopteer een WebQuest / WebKwestie
Wilt meer achtergrondinformatie over deze "adoptie". Klik dan hier.