Vikingen

INTRODUCTIE

Vaak laten wij ons onbewust beïnvloeden door allerlei media in onze beeldvorming rond bepaalde thema?s en concepten. Vaak staan wij er niet bij stil dat het beeld dat we over bepaalde zaken hebben nogal eenzijdig en stereotiep is.

Neem nu het beeld dat we van Vikingen hebben. In hoeverre zou dat beeld nu overeenstemmen met de werkelijkheid zoals die door archeologen en geschiedkundigen is gereconstrueerd? De digitale tentoonstelling die jullie mogen vormgeven heeft tot doel het eenzijdig beeld dat veel mensen van de Vikingen hebben, te doorbreken en hen te confronteren met de vele verschillende vormen van media waarin die stereotiepe beeldvorming in stand wordt gehouden.

Jullie zullen in musea allerlei archeologische vondsten kunnen bekijken en op verschillende sites zullen jullie beeldmateriaal vinden waar een bepaald perspectief op de Vikingen uit af te leiden is. Daaruit kunnen jullie dan een selectie maken om de digitale tentoonstelling ?Vikingen en beeldvorming? samen te stellen.Deze WebQuest wordt niet meer onderhouden door de maker(s).
Gebruikt u deze WebQuest regelmatig en zou u deze WebQuest up-to-date willen houden door bijvoorbeeld:

* De website-links bij (info)bronnen te controleren.
* Melding maken van de weblinks die niet meer werken
* Eventueel nieuwe weblinks doorgeven
* Andere aanpassingen t.b.v. uw gebruik doorgeven.
`
Dan komt uw schoolnaam, -plaats en -logo worden in de WebQuest geplaatst zolang u de WebQuest onderhoud.

U geeft deze aanpassingen door via een speciaal webformulier
waarvoor u geen speciale technische voorkennis voor nodig heeft.
Wilt u dit (tijdelijk) doen? Meldt u dan hier aan en adopteer een WebQuest / WebKwestie
Wilt meer achtergrondinformatie over deze "adoptie". Klik dan hier.