Docenten handleiding
(niet bestemd voor leerlingen)

 

Titel:

Webkwestie Eetstoornissen

Onderwerp:

Eetstoornissen

Schooltype:

Onderbouw voortgezet onderwijs.

Bestemd voor de groepen:

1ste en 2de klas (VMBO/HAVO/VWO)

Vakgebied(en):

verzorging, sector gezondheidszorg en welzijn en biologie

Tijdsinvestering voor leerling(en):

ong. 3 klokuren

Opbrengst:

een beoordeling

Leerpunten:

Na het maken van deze webkwestie kunnen de leerlingen zich een beetje verplaatsen in de wereld van een mens met een eetstoornis.

Webkwestiemaker:

Kim Benjamins

 

Als u opmerkingen heeft ter verbetering van deze webkwestie of er zijn zaken die niet goed werken, geef het dan even door.

Klik daarvoor hier.

 

 

= = = = = = =  ==

Onderwerp

 

Deze webkwestie gaat over eetstoornissen en dan vooral over anorexia Nervosa, boulimia nervosa en Binge Eating Disorder en is geschikt voor leerlingen uit 3 en 4 VMBO. De voorkeur gaat uit naar Zorg en Welzijn leerlingen, maar ook leerlingen van andere sectoren kunnen met deze website werken. Er wordt namelijk uitgegaan van een minimale voorkennis.

 

Doel

 

Het doel van deze webkwestie is dat de leerlingen na het doorlopen van deze webkwestie in staat zijn om de drie bekendste eetstoornissen te herkennen. Ook zijn leerlingen in staat om een moeilijk gesprek met een vriendin voor te bereiden.

 

Lesduur

 

De lesduur voor deze webkwestie is ongeveer 3 klokuren, maar doordat deze webkwestie zelfstandig uit te voeren is door de leerlingen kan een deel van de webkwestie ook thuis gedaan worden. Je kunt bijv. de leerlingen thuis de uitwerking laten uitvoeren en het zoeken op het internet naar informatie op school laten plaats vinden.

 

Lesmateriaal

 

De opdracht en de verwerking zijn ook los te gebruiken, dan laat je de leerlingen bijv. de antwoorden op de vragen die er gesteld worden op schrijven en inleveren, maar ik heb voor deze verwerking gekozen omdat ik wil dat de leerlingen niet bezig zijn met het maken van vragen, maar met het bedenken van een oplossing voor een probleem, zodat ze er in hun verdere leven ook nog wat aan hebben.

 

Instructie voor de docent

 

Deze webkwestie kun je individueel laten uitvoeren, maar de webkwestie is ook geschikt om leerlingen in groepjes hieraan te laten werken.

 

Het in groepjes laten werken heeft als voordeel dat je ook een discussie krijgt over wat zeg je wel en wat niet. Ze moeten dan overleggen over hoe ze het gesprek zouden gaan aanpakken.

 

Het is handig om te zorgen voor voldoende computers die een internetaansluiting hebben.

 

Zorg dat de leerlingen weten waar ze de webkwestie kunnen vinden op het internet.

 

Toetsing

 

Deze opdracht wordt bewust niet met een cijfer afgesloten, maar met een beoordeling, omdat er ook vaardigheden getoetst worden en het is moeilijk om uit te zoeken of ze de kennis niet hebben of dat ze de vaardigheden verkeert toepassen.

 

Aanvullende vakinhoud

 

Onder de onderstaande links vind je informatie over eetstoornissen en een site met informatie over de behandelmogelijkheden in Nederland.  Ook de links die vermeld staan bij de bronnen kunnen informatie verschaffen.

 

Een deel van de site van het trimbos instituut over boulimia.

 

Een deel van de site van het trimbos instituut over anorexia.

 

Het docenten deel van de site van stichting anorexia en boulimia nervosa.

 

 

---

 

< start >

 

Wil je nog een webquest / webkwestie doen? Surf naar: www.webkwestie.nl

 

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken?

Geef het door aan de webquestmaker. Klik daarvoor hier

 

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.