Een Internet Webkwestie over eieren
voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs
door Ronald de Moor

Een kip sprak peinzend tot een ei:
'Wie was er eerder: ik of jij?
De wijsbegeerte mag misschien
Op deze vraag geen antwoord zien,
Maar ik heb, wat men ook mag zeggen,
Nog nooit een ei een kip zien leggen.'

Een kip, afkomstig uit Zaandam, Droeg papillotten in haar kam.
Zij sprak: 'Als om die papillotten mijn medekippen mij bespotten,
dan slaat de haan waarvan ik hou die kippen kakelbont en blauw.'
Want ware liefde, kameraden, Blijkt niet uit woorden, maar uit daden.

Zoals je ziet éten we ze niet alleen, maar  worden er zelfs gedichtjes over geschreven / schilderijen gemaakt en zijn er zelfs spreek woorden waar de kip of het ei in voorkomt.
In Nederland eten we gemiddeld 184 eieren  per persoon per jaar.

Start Volgende

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken? Mail het de webkwestiemaker (klik hier)

Nog een webkwestie / webquest doen? Surf naar www.webkwestie.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van https://www.animatedimages.org/ en https://giphy.com/, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.