•  
Deze webkwestie is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

 

  •  
Er is vanuit gegaan dat kinderen in groep 7 en 8 zelfstandig een verslag in Word kunnen maken.

 

  •  
Buiten de te verzamelen informatie via mediatheek of internet is er ook informatie van de school nodig. Hierbij zal dus medewerking van de juf of meester worden gevraagd.

Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er links die niet werken?
Geef het even door aan de maker van deze webkwestie.
Klik hieronder op zijn naam.

Teun Dekker

Voor het maken van deze website is verschillend materiaal van internet gebruikt. Mochten makers van sites waar dit materiaal van afkomstig is, hier bezwaar tegen hebben, dan hoor ik het graag.


Meer webkwesties op:
www.webkwestie.nl

Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er links die niet werken?
Geef het even door aan de maker van deze webkwestie
Klik daarvoor hier.