Leerkracht

Titel: De wereld van Escher
Schooltype Basisonderwijs, groep 7/8
Voortgezet Onderwijs, onderbouw
Vakgebieden Vakoverstijgend: o.a. Nederlandse taal, rekenen / wiskunde, oriŽntatie mens en wereld, kunstzinnige oriŽntatie.
Uitvoering door: groep van 4 leerlingen. Individueel is het een grote taak, maar blijft toch ook mogelijk.
Tijdsinvestering voor leerling: Geschatte tijd van 5 - 10 uur per leerling.
Leerpunten
  1. Inzicht krijgen in de illusie die Escher schiep door te ontwerpen zoals hij deed.
  2. Uit verschillende bronnen belangrijke informatie filteren om tot een logisch verhaal (biografie) te komen.
  3. Smaak bepalen voor kunst; beter kijken naar kunst dan alleen maar iets mooi vinden. Leren argumenten gebruiken.
  4. Kennismaken met vlakverdeling en het in elkaar passen van geometrische figuren.
Extra materialen die nodig zijn: 4 vouwblaadjes per leerling, en 4 scharen. De leerlingen kunnen naar keuze het totale werkstuk op de computer verwerken, of op papier.
Extra informatie: Het voorstel van de makers is om de leerlingen in groepjes van 2 Ė 4 te laten samenwerken. De webkwestie kan ook individueel worden gemaakt, maar samenwerking geniet de voorkeur.
Webkwestiemakers: Gert-Jan en Tim vanuit de deeltijd opleiding Pabo te Tilburg.
 


Vorige ] Start ] Volgende ]

Nog een WebQuest / WebKwestie doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Heeft u op- of aanmerkingen?
Zijn er websites of weblinks die niet werken?
Stuur een mailtje naar de webkwestiemakers
Klik daarvoor hierCreative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik.
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten.
Er wordt z.s.m. op gehandeld.