OPMERKINGEN

Via het onderstaande formulier kun je op- of aanmerkingen doorsturen naar de maker van de webkwestie / webquest.

Je hoeft niet alleen kritisch opbouwende opmerkingen door te geven. Ook links die niet (meer) werken kun je melden. Complimenten zijn (zoals je zelf ook weet) ook van harte welkom.

Probeer zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven wat je opmerkingen zijn of welke problemen je ervaart. Indien mogelijk graag aangeven op welke pagina('s) van deze webquest de opmerkingen van toepassing zijn. Als er bepaalde links niet werken, noem dan even de naam van de link.

Mocht je binnen twee weken geen reactie krijgen en/of je merkt dat je opmerkingen niet verwerkt zijn, dan kun je deze ook melden bij:

Mijn reactie is: