Leerkracht
Blind Computeren

Titel:

Blind Computeren

Onderwerp:

Ontdekken hoe het is om als blinden met de computer om te gaan.

Schooltype:

VMBO

Bestemd voor de groepen:

onderbouw

Vakgebied(en):

Maatschappijleer, Massamedia

Uitvoering:

individueel

Tijdsinvestering voor leerling(en):

ongeveer 2 lesuren.

Opbrengst:

bedenken dat de toegang tot computers niet voor iedereen ontwikkeld is.

Extra materialen die nodig zijn:

n.v.t.

Webkwestiemaker(s):

Maike de Jager

 

Vorige ] Start ]

Nog een webkwestie / webquest doen?

Surf naar www.webkwestie.nl

 

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?

Mail het de webkwestiemaker (klik hier)