Leerkracht

Onder Google, bij het trefwoord ‘mvo’, vind je alle noodzakelijke informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het zoekgebied is daardoor vrij klein. Bij de link Kennis Centrum Duurzaam Ondernemen kun je veel informatie vinden op het gebeid van duurzaam ondernemen in Nederland.

Voor Europa kun je prima terecht op de link Europa voor het beleid vanuit de Europese markt door de overheid.

Voor meer informatie kunnen de leerlingen zoeken onder Google.

 

 Titel:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Onderwerp:

Onderzoek naar de plaats die MVO inneemt in het jaarverslag

Schooltype:

VWO, bovenbouw en HBO

Vakgebied(en):

Economie, Management en Organisatie

Uitvoering door:

Groepjes (maximaal 3 personen)

Tijdsinvestering:

14 – 20 uur

Opbrengst:

Essay en logboek

Leerpunten:

Zich verdiepen in de problematiek rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de mate waarin MVO tot uitdrukking komt in de jaarverslagen.

Samenwerken in groepsverband, reflectie en zelfreflectie.

Extra materialen

Geen

WebQuestmaker:

T.H.J. Assmann

Opmerkingen ter verbetering van deze webkwestie kun je sturen naar de maker van deze webkwestie. Klik op zijn naam.

 

< home >


Nog een webquest webkwestie doen? Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken? Geef het even door. Klik hier.

 

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.