Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

MVO is

      verantwoord omgaan met mens, milieu en maatschappij;

      het vinden van een balans tussen de drie Ps: people, planet en profit;

      kenmerkt zich door bewuste keuzes en beslissingen;

      gebaseerd op consistentie en coherentie;

      het streven naar goede financile resultaten op een maatschappelijk verantwoorde manier;

      meer dan liefdadigheid, maatschappelijke betrokkenheid, goed doen, ad-hoc activiteiten die toevallig langskomen of het zich houden aan minimale eisen van wet- en regelgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelbewuste en continue activiteit: het is een kwestie van beleid en strategie om bewust verantwoord te ondernemen. Het maakt idealiter integraal onderdeel uit van de kernactiviteiten van de onderneming;

      voor alle bedrijven, groot n klein;

      niet alleen plicht, maar ook een morele eis;

      vertrouwen wekken en vertrouwen krijgen; 

      nieuwe oplossingen vinden voor hedendaagse sociale en ecologische waarden en normen;

      meer zichtbaar en betrokken in de samenleving staan;

      een betere werksfeer en een betere binding, motivatie en inzet van het personeel;

      goodwill bij- en een sterkere relatie met de doelgroepen en omgeving;

      het beperken van mogelijke negatieve effecten (consumentenboycot, negatieve publiciteit etc.) en het versterken van mogelijke positieve effecten van de bedrijfsactiviteiten;

      een grotere naamsbekendheid en een positief imago van een bedrijf dat betrokken is bij mens, maatschappij en milieu;

      niet alleen lokaal en nationaal van belang, maar heeft ook een internationale dimensie. Een internationaal opererend bedrijf heeft te maken met internationaal vastgelegde normen;

      de basis voor het voortbestaan op langere termijn. Zonder aandacht voor sociale en ecologische aspecten is geen economisch gewin meer mogelijk, zeker niet op de lange termijn;

      de goede werking van markten bevorderen. Daarom voert zij beleid om het gedrag van ondernemingen op markten te benvloeden en de positie van consumenten te versterken.

 

< home >


Nog een webquest webkwestie doen? Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken? Geef het even door. Klik hier.

 

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.