Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Stakeholders
Een ander kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de duurzame relatie met de verschillende belanghebbenden ofwel stakeholders, waarmee de organisatie te maken kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

*  Klanten/consumenten/afnemers;

*  Leveranciers;

*  Businesspartners (b.v. joint-venture partners);

*  Werknemers;

*  Concurrenten;

*  Aandeelhouders;

*  Vakbonden;

*  Lokale omgeving (buurt, wijk, regio…);

*  Samenleving in het algemeen;

*  Politiek, overheid;

*  Milieu- en gezondheidsorganisaties;

*  Media;

*  Overigen ‘stakeholders’.

 

Belangrijke trefwoorden in de relatie met de omgeving zijn: openheid/transparantie, duurzaamheid en dialoog.

 

< home >


Nog een webquest webkwestie doen? Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken? Geef het even door. Klik hier.

 

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.