Start

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)

 

De maatschappij verandert. Waarden en normen vervagen, maar bedrijven worden steeds meer afgerekend op hun handelen. Door consumenten, klanten, zakenrelaties, buurtbewoners of het eigen personeel. Herbezinning op ondernemen is nodig om op den duur sociaal en financieel te overleven. Bedrijven moeten ´netjes´ zakendoen met aandacht voor mens, motivatie,  maatschappij en milieu, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen…

 

 

De tijd is rijp voor de grote stap voorwDaarts op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Een toenemend aantal ondernemingen publiceerde al langer een maatschappelijk verslag, al dan niet tegelijkertijd met de financiële verslaggeving. Ook wordt steeds meer informatie via Internet gepubliceerd. Aan de ‘stakeholders

’ zal wel duidelijk moeten worden gemaakt dat investeringen op dit terrein op lange termijn renderen. Alleen als ondernemingen hierin slagen zal de grote stap voorwaarts ook gemaakt gaan worden. Hierin speelt het directieverslag een belangrijke rol.

Afbeelding van Wilfried Pohnke via Pixabay

 

< home >


Nog een webquest webkwestie doen? Surf naar www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken? Geef het even door. Klik hier.

 

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.