________________________________________________________________________

 

De donkere middeleeuwen
Dwalen door de Middeleeuwen

 

Inleiding en de opdracht | De Vikingen | Ridders en kastelen | Kruistochten | Heksen | De pest | Post | Steden | De grote vraag | Evaluatie


Inleiding

De middeleeuwen worden donker genoemd. Waarom waren ze donker? Er was natuurlijk geen elektriciteit. Maar bij de Romeinen was ook geen elektriciteit. Waarom heten de middeleeuwen nou donker en de Romeinse tijd niet?
Ontdek met deze zoektocht waarom de middeleeuwen donker genoemd worden en huiver... Wees blij dat je in de 21e eeuw leeft of zou je er wel eens een kijkje willen nemen?
Veel plezier bij het dwalen door de middeleeuwen!De opdracht

Je gaat in groepjes van twee of drie dwalen door de middeleeuwen. Om te kunnen dwalen door de middeleeuwen, moet je steeds op een van de plaatjes klikken. Bepaal wie van jullie groepje welke plaatjes gaat bezoeken. Lees steeds eerst de tekst bij het plaatje, want dan weet je wat je moet doen!

De antwoorden op de vragen verwerken jullie tot een werkstuk. Houdt in je achterhoofd bij elk onderwerp waarover je leest wat het te maken kan hebben met de grote vraag: waarom waren de middeleeuwen donker? De grote vraag is eigenlijk de belangrijkste vraag.
Als jullie alle plaatjes hebben bezocht gaan jullie in je groepje praten over de grote vraag. Probeer met elkaar te komen tot een antwoord op deze vraag en besluit je werkstuk ongeveer zo: "en daarom worden de middeleeuwen donker genoemd". Illustreer je werkstuk met enkele tekeningen waaruit blijkt dat de middeleeuwen donker waren.

Veel succes!


 

Vikingen 

In het begin van de middeleeuwen kwamen de Vikingen in veel landen om te plunderen en nederzettingen te stichten. 

Waar kwamen de Vikingen vandaan? Leefden de mannen en de vrouwen bij elkaar? Klik op het plaatje hiernaast om meer over de Vikingen aan de weet te komen en beantwoord in je werkstuk in ieder geval deze twee vragen!

terug  

 

 

Ridders en kastelen

In de middeleeuwen leefden sommige mensen in kastelen. Dat waren de ridders. Zij deden niet hetzelfde werk als de boeren.

Wat deden ridders vooral in hun leven? Waar haalden zij het geld vandaan om hun kasteel te betalen? Wat kregen de boeren terug voor de belasting die zij betaalden? 

Wat vind je van hun eetgewoonten? Leg eens uit waarom je dat vindt?

terug

 

 

 

Kruistochten

Jeruzalem was in de middeleeuwen een heilige stad. Mensen wilden die stad kunnen bezoeken. Toen die stad in handen viel van de moslims zouden de christenridders die stad wel even terugveroveren. Zij organiseerden kruistochten.

Wanneer was de eerste kruistocht? Hoe liep die kruistocht af? Vertel er iets over! Wanneer was de kinderkruistocht? Wat gebeurde er met de kinderen?

 

terug

 

Heksen

In de middeleeuwen waren de mensen heel bang voor heksen. Neem eens een kijkje bij de heksen!                                                     

Bestaan heksen echt? Welke heksen bestaan wel en welke niet? Waarvan wordt de heks van W�rzberg beschuldigd? Wat vind je van de manier waarop heksen behandeld werden?

 

 

terug

 

De pest

De pest was een griezelige ziekte die regelmatig in de middeleeuwen opdook. De mensen probeerden er van alles aan te doen, maar tevergeefs... 

Wanneer was de pest er voor het eerst?   Wat gebeurde er als je de pest kreeg?    Was de ziekte besmettelijk?                      

Hoe lang duurde het voordat je stierf?Waardoor werd de ziekte veroorzaakt?     

Wat schrijft Marchione uit Florence over de pest? Beschrijf dat kort.

terug  

 

 

Post in de middeleeuwen

In de middeleeuwen was postbezorging niet zo eenvoudig als nu.

Hoe kwam dat? Hoe werden berichten verspreid in de middeleeuwen?

terug

 

 

 

Steden

Hiernaast zie je een plaatje van de stad Brugge zoals de stad eruit zag in de middeleeuwen. Als je op het plaatje klikt kom je in de stad bij een koopmanshuis. Ga daar naar binnen.

Als je de kleding bekijkt van de mensen wat valt je daaraan op?

Ga naar de markt (door steeds op verder te klikken, tot je de familie weer op de markt ziet). Wat gebeurt er allemaal op een markt?

 

terug
De grote vraag

Je weet nu heel veel over de middeleeuwen. Weet je nu ook 
waarom de middeleeuwen 'donker' worden genoemd?


terug

Evaluatie

Kijk nog eens naar jullie werkstuk en naar de samenwerking. Dat kun je doen met behulp van de onderstaande tabel.Voor elk onderdeel kun je punten verdienen. Tel het aantal punten op en beoordeel hoe jullie je werk hebben gedaan.

  1 punt twee punten drie punten
Beantwoorden van de vragen We konden van 0 tot 10 vragen beantwoorden We konden 11-13 vragen beantwoorden We konden meer dan 13 vragen beantwoorden
Het surfen via de webquest op internet We weten niet goed hoe we moeten surfen en terugkeren naar de webquest. We vinden het soms moeilijk om terug te keren naar de webquest maar surfen gaat goed We hebben geen problemen met surfen en terugkeren naar de webquest.
De tekeningen We konden geen goede tekeningen bedenken De tekeningen geven een beetje weer wat we bedoelden De tekeningen zijn goed gelukt, wat we bedoelden is duidelijk
De grote vraag We hebben er veel over gepraat, maar we hebben geen antwoord kunnen bedenken We hebben een antwoord maar we zijn onzeker of het wel juist is We hebben een antwoord en we denken dat het juist is omdat we hierover ook met anderen hebben gepraat
De samenwerking

We vonden het moeilijk afspraken te maken over het beantwoorden van de vragen en met elkaar te praten over de grote vraag

We konden goede afspraken maken maar het praten over de grote vraag was moeilijk We konden goede afspraken maken en het praten over de grote vraag ging goed: we praatten niet door elkaar heen.

12-15 punten: Jullie hebben de weg gevonden!

8-11 punten: Jullie zullen de weg met een paar wegwijzers (je klasgenoten, je leraar) vinden

5-7 punten: Ga zoeken naar wegwijzers (je klasgenoten en je leraar), zij zullen jullie willen helpen om verder op weg te gaan.

 

 
 

Deze site is gemaakt door: Jacqueline Kenter. Stuur uw reactie naar: J.Kenter@markant-ed.nl