Afsluiting

Als afsluiting kun je nu samen met je klas, of misschien wel met de hele school zelf een Olympische sportdag organiseren.
Vraag de Juf of je meester om je te helpen bij het organiseren. Hieronder staan de tien onderdelen die je kunt organiseren.

Een sportieve Olympische dag! 

OLYMPISCHE SPORTDAG  

Sportonderdeel                  Materiaal

 1. Bal werpen                       2 tennisballen of handballen, meetlint

 2. Mountainbike                    1 mountainbike, markeringsmateriaal, stopwatch

 3. Hoogspringen                  landingsmat, 2 hoogspringstandaards, toversnoer

 4. Verspringen                      4 pylonen, 3 matten, hark, meetlint

 5. Sprint                                 4 pylonen, 2 stopwatches

 6. Hindernisbaan                  6 pylonen, lint, 2 hoepels, 2 stokken, 2 stopwatches

 7. Estafette                           6 pylonen, 2 stokjes

 8. Voetbal                             4 pylonen, voetbal

 9. Judo                                  5 matten, zachte bal

10.Tafeltennis                        tafeltennistafel, netje, 2 batjes, balletje

 

 

1. Bal werpen

De leerlingen gooien om beurten vanachter een lijn. Er staan bordjes met afstanden (5, 10, 15 meter enz.). De afstanden schatten op hele meters.

2. Mountainbike

Zet een klein parcours uit. Elke leerling legt dit zo snel mogelijk af. U noteert de tijd. 

3. Hoogspringen

Beginnen op 60 centimeter. Als iedereen is geweest, gaat het koord 5 centimeter hoger. Haalt een leerling de hoogte niet (het toverkoord aanraken is ook fout) dan mag hij nog n keer. Springt hij weer fout dan moet hij stoppen. U noteert dan de laatste hoogte die de leerling wl heeft gehaald. Elke sprong is toegestaan mits de leerling veilig op de voeten landt. Probeer het tempo erin te houden bij dit onderdeel. U kunt er ook voor kiezen de herkansing achterwege te laten. 

4. Verspringen

Aanloop vanaf de pylonen. Op de afzetbalk afzetten. De afstand wordt gemeten vanaf de balk (of streep, tape) tot de hakken. Langs de bak ligt een meetlint, u noteert de afstand in centimeters op het scoreformulier. Als er geen springbak aanwezig is, gebruikt u drie gymnastiekmatten achter elkaar. De leerlingen zetten af tussen de pylonen (zie tekening).

 

5. Sprint

Twee leerlingen lopen over een afstand van 60 meter tegen elkaar. Kies leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. Er is n starter en twee begeleiders met stopwatch. Geef bij de start het teken KLAAR.......AF! U noteert de tijd als bijvoorbeeld 9.43 sec. 

6. Hindernisbaan

Twee leerlingen lopen tegen elkaar. Achter de lijn starten, over hekje springen, door hoepel kruipen, om de pylon lopen, door hoepel kruipen en weer over het hekje springen. Klok de leerling als hij weer over de startlijn komt. De tijd noteren als bijvoorbeeld 12.15 sec. (zie tekening).

 

7. Estafette

Er liggen twee estafettestokjes klaar. De groep wordt in tween gedeeld. Leerlingen gaan met het stokje in de hand om pylon 1 heen, om pylon 2 heen en geven het stokje in het wisselvak aan de volgende leerling over. Maak ook eens nieuwe groepjes. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen.

 wisselvak (6 meter)   afstand pylon 1 pylon 2 = 30 meter 

 

8. Voetbal

U verdeelt de groep van 10 leerlingen in twee partijen die tegen elkaar spelen. Eventueel na 10 minuten nieuwe groepen maken. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen.  

9. Judo

De leerlingen werken in tweetallen, liefst leerlingen met gelijk postuur. De leerlingen zitten op knien en ellebogen naast elkaar (schouders, heupen tegen elkaar) op een gymnastiekmat. Deze oude Griekse worstelaars proberen elkaar van de mat te duwen. Dit onderdeel levert geen score op, alleen aftekenen. 

10. Tafeltennis

Telkens spelen twee leerlingen een partijtje tegen elkaar; wie het eerst 7 punten heeft, is winnaar. 

Suggesties voor extra onderdelen

  • Voetbal- of hockeyslalom                             Frisbee mikken
  • Afstandsloop (800 1000 meter)               Badminton mikken
  • Handbal, slagbal                                           Basketbal, korfbal doelen
  • Skatetocht
 

Vorige ] Start ] Volgende ]

 

2004 Liny, Marion en Anita; Fontys Pabo, Tilburg

meer webkwesties op:
www.webkwestie.nl

 

Op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Zijn er interlinks die niet meer werken?
Geef het even door. Klik daarvoor hier.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik.  Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van de Microsoft Clip Gallery