beoordeling


De kinderen van de groep zijn de toeristen die informatie willen over de Spelen in Londen.
Aan hen laten jullie de presentatie zien.
De toeristen beoordelen jullie presentatie en kennen jullie werk een aantal punten toe!

`Moge de beste winnen`

 

Onderdelen

Uitstekend

Goed

Matig/Onvoldoende

Informatie verzamelen

 

20 punten  

 

Jullie hebben verschillende soorten informatiebronnen  geraadpleegd. Waaronder een reisbureau. Dat was in het werkstuk duidelijk te zien.

Jullie hebben één soort informatiebron geraadpleegd. Niet alles van die informatiebron kon je gebruiken bij jullie opdracht.  

Veel van de geraadpleegde bronnen waren overbodig of hoorden niet bij de opdracht.  

Werkstuk :
 

  • een muurkrant
     

  • PowerPointPresentatie
     

  • een folder

 

 

20 punten  

 

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven onderdelen die in de juiste volgorde aan bod kwamen. Elk onderdeel werd ruim voldoende belicht. Plaatjes en tekeningen worden goed gebruikt zodat alles nog duidelijker wordt.

Jullie werkstuk bevatte de voorgeschreven onderdelen. De volgorde klopte niet overal. De informatie bij sommige onderdelen was te beperkt. Er worden te weinig plaatjes en tekeningen gebruikt.

Jullie werkstuk bevatte niet de voorgeschreven onderdelen. Jullie sprongen van de hak op de tak en de informatie klopte vaak niet. Er worden nauwelijks of geen plaatjes en tekeningen gebruikt.  

Presentatie

 

 

 

30 punten  

 

Jullie presentatie bevatte de voorgeschreven onderdelen. Elk onderdeel werd ruim voldoende belicht. De presentatie was duidelijk en voor iedereen goed te begrijpen. Het spreektempo was goed. Jullie vertelden aan de hand van een schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was goed.
Om jullie presentatie nog indrukwekkender te maken hebben jullie gebruik gemaakt van een maquette!

Jullie presentatie was goed. Sommige hoofdstukken hadden jullie wat uitgebreider kunnen bespreken. Wat verteld werd was duidelijk te volgen. Het spreektempo was meestal goed.

Jullie maakten maar weinig gebruik van het schema met sleutelwoorden. Het gebruik van de materialen was voldoende.

 

Jullie presentatie was rommelig. Je sprong van de hak op de tak.

Wat verteld werd was moeilijk te volgen.

Het spreektempo was hakkelend of te vlot.

Jullie maakten geen gebruik van een schema met sleutelwoorden. Er werden nauwelijks of geen andere materialen gebruikt.  

 

Samenwerking

 

 

20 punten  

 

De taken waren heel goed verdeeld.

Er was goed afgesproken wie wat wanneer klaar zou hebben,

Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.  

 

De taken konden beter verdeeld zijn. Niet iedereen deed evenveel.

De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.

Het overleg had beter gekund.  

 

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen.

Er waren geen afspraken gemaakt wanneer iets klaar moest zijn.

Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet eens worden.  

 

Lay-out van werkstuk 
10 Punten

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld.

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

 

Eindscore:

 

80 - 100

Je hebt een uitstekende presentatie over gehouden. Je werkstuk ziet er keurig uit. Ga zo verder!

60 - 80

Je hebt al enige ervaring in het maken van een werkstuk over een land of een stad.Toch zijn er onderdelen die niet goed uit de verf komen. Let daar een volgende keer op!

0 - 60

Je eerste ervaring met het maken van een werkstuk over een land is nog niet zo vlot verlopen. Beschouw dit werkstuk maar als proef en probeer het volgende veel beter uit te voeren. Veel succes hiermee!

 

 


Vorige Start Volgende

meer webkwesties en achtergrondinformatie te vinden op www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie? Zijn er internetlinks die niet werken? Geef het even door. Klik daarvoor hier

Dit werk valt onder een Creative Commons licensie. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere, Commons.Wikimedia of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.