Opdracht

 


Teruggekomen op hun eigen planeet vertellen ze natuurlijk wat ze gezien hebben. 

De Darmok-regering vindt dat er een nieuw onderzoek gedaan moet worden naar dit planetenstelsel.

Het moet een uitgebreid onderzoek worden. 

Er worden tien onderzoeksteams gemaakt.

Elke team zal een onderdeel van dit verre planetenstelsel moeten bestuderen.

De Darmok regering wil van elke planeet van dit zonnestelsel een speciaal werkblad met gegevens hebben.

Dit blad wordt via de hyperspace-zender naar Darmok gezonden.

Daarnaast moeten ook foto's gemaakt worden van alle onderdelen van dit zonnestelsel.

Wanneer je weer terug bent op Darmok moet jouw team voor de regering een presentatie geven over het onderdeel dat jullie bestudeert hebben in dit zonnestelsel.

Bij deze presentatie moet je gebruik maken van een digitale presentatie: bijvoorbeeld een powerpoint, google slide, prezi of iets anders

En team zal zich speciaal bezig houden met de warmte- en lichtbron in dit planetenstelsel. Dit team krijgt een speciaal werkblad om de informatie op te verzamelen.

De andere negen teams nemen elk een planeet voor zijn rekening en gebruiken daarvoor het Planeten-informatieblad.

Van jouw onderdeel moet je meerdere afbeeldingen verzamelen, zodat je die bij je presentatie kunt gebruiken.

Jouw team moet de opdracht binnen zes weken af hebben.Vorige Volgende
Start

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)