Beoordeling

---

 

 

Matig

Voldoende

Goed

opdracht 1

 

Presentatie

 

Maximaal 40 punten

Het leek wel of de presentatie nauwelijks was voorbereid.

Er weinig tot niets gebruikt om te laten zien.

Het was verwarrend en moeilijk om te volgen.

 

Hier en daar was de presentatie rommelig.

Sommige aspecten waren niet ver genoeg uitgediept.

Je had meer aspecten kunnen benoemen.

De presentatie was duidelijk en goed te begrijpen.

De presentatie was informatief, overtuigend, creatief en gebruikte veel aspecten van het onderwerp

Maximaal 20 punten

Maximaal 30 punten

Maximaal 40 punten

opdracht 2

 

Samenvatting

 

Maximaal 30 punten

De samenvatting is onvolledig.

Deze lijkt rechtstreeks uit de presentatie te komen.

Een structuur ontbreekt.

Diverse aspecten zijn wel vermeld, maar de verdeling had beter gekund.

Er zit wel structuur in, maar enkele onderdelen ontbreken.

De samenvatting geeft veel aspecten van het onderwerp weer.

De onderdelen worden voldoende uitgediept,

Het verhaal heeft een heldere structuur

Maximaal 10 punten

Maximaal 20 punten

Maximaal 30 punten

opdracht 3

 

Poster

 

maximaal 10 punten

De poster geeft inhoudelijk niet genoeg informatie.

Er is bijna geen gebruik gemaakt van grafische mogelijkheden.

Het geheel komt rommelig over.

De informatie op de poster is niet overal correct.

Ook te weinig gebruik gemaakt van plaatjes en kleur.

De poster schreeuwt niet genoeg

De informatie op de poster is correct.

Het komt creatief over.

Ook tekeningen, plaatjes, enz. worden goed gebruikt, zodat alles nog duidelijker wordt.

Grote kans dat de inhoud blijft hangen.

Maximaal 4 punten

Maximaal 7punten

Maximaal 10 punten

opdracht 4

 

Taalgebruik

 

maximaal 20 punten

Heel veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen.

In sommige gevallen rechtstreeks overgenomen en niet in eigen bewoording weergegeven.

Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt.

Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.

Zeer weinig spelfouten en de zinnen en alinea's kloppen.

Punten, komma's, hoofdletters, het klopte allemaal.

Maximaal 7 punten

Maximaal 14 punten

Maximaal 20 punten

 

 

 

 

< HOME >

Meer webquests / webkwesties doen?
surf naar webkwestie.nl .

 

Heeft u op- of aanmerkingen die kunnen leiden tot een betere webkwestie
f u komt in deze webkwestie gebroken hyperlinks tegen?
Dan kunt u dat melden bij de auteur(s) van de webkwestie.
Klik daarvoor hier