LEERKRACHT

Titel:

SCHAATSEN

Onderwerp:

Schaatsrecords van mannen en vrouwen vergelijken

Schooltype:

Basisonderwijs / Voortgezet Onderwijs

Bestemd voor de groepen:

7 - 8 / brugklas

Vakgebied(en):

rekenen & wiskunde

Uitvoering door:

1 of meer leerlingen

Tijdsinvestering:

2 x 45 minuten

Opbrengst:

  • 2 tabellen met schaatstijden

  • 2 grafieken

Leerpunten:

  • De kinderen leren gegevens te verzamelen.

  • Ze leren de gegevens in tabellen te ordenen
  • Ze maken grafieken aan de hand van de gegevens uit de tabellen.
  • Ze trekken conclusies uit de verzamelde en geordende gegevens

Extra materialen die nodig zijn:

geen

Webkwestiemaker:

  • John Demmers

Opmerkingen of gebroken links kunt u sturen naar de webkwestiemaker.
Klik daarvoor hier.
 

 


Vorige Volgende
Start

Wil je nog een webquest / webkwestie doen? Surf naar: www.webkwestie.nl

Heb je op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest? Zijn er links die niet werken?
Geef het door aan de webquestmaker. Klik daarvoor hier

Dit werk valt onder een Creative Commons. www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten. Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en PXhere. of Microsoft Clipart Gallery, tenzij anders is vermeld.