Bloom's Taxonomy

De onderstaande indeling staat bekend onder Bloom's Taxonomy en verdeelt het cognitieve domein in een aantal leerdoelen die oplopen van simpel tot complex.

Competentie

Reproductieve Vaardigheden

Competetie

Productieve Vaardigheden
Kennis
  - observatie en herinneren van informatie
  - kennis van data, gebeurtenissen en plaatsen
  - kennis van gangbare ideeen
  - eigen maken van kennis over een onderwerp
  - vraagrichting:
definieer, vertel, beschrijf, identificeer, toon, label, verzamel, onderzoek, tabuleer, quote, benoem, wie, wanneer, waarom , etc.
Analyse
  - ontdek patronen
  - deel op in onderdelen
  - herken verborgen bedoelingen of betekenissen
  - identificeer de componenten
  - vraagrichting:
analyseer, splits, geef rangorde, verklaar, verbindt, classificeer, arrangeer, verdeel, vergelijk, selecteer, verklaar, onderbreek, etc.
Inzicht
  - begrijp de informatie
  - begrijp de betekenis
  - pas kennis toe in een nieuwe context
  - interpreteer de feiten en vergelijk
  - maak een rangorde, groepeer, kijk naar verbanden.
  - voorspel een gevolg
  - vraagrichting:
vat samen, beschrijf, interpreteer, geef tegenvoorbeeld, voorspel, associeer, onderscheidt, maak schatting, differentieer, bediscusieer, breidt uit, etc
Synthese
  - gebruik oude ideeen om nieuwe te maken
  - generalizeer op basis van gegeven feiten
  - geef relatie aan tussen verschillende gebieden of onderdelen
  - voorspel, trek conclusies
  - vraagrichting:
combineer, integreer, pas aan, herschik, vervang, plan, maak nieuwe, ontwerp, verzin, wat als?, componeer, formuleer, bereidt voor, generalizeer, herschrijf, etc.
Toepassing
  - gebruik de informatie
  - gebruik methoden, concepten, theorieen in nieuwe situaties
  - los problemen op met geleerde vaardigheden en /of kennis
  - vraagrichting:
toepassen, demonstreer, bereken, maak af, illustreer, toon aan, los op, bekijk, wijzig, relateer, verander, classificeer, experimenteer, ontdek, etc.
Evaluatie
  - vergelijk en maak onderscheidt tussen ideeen
  - zoek waarden/voorbeelden die de theorie bevestigen
  - maak keuzes gebaseerd op argumentatie
  - verifieer je gegevens
  - herken subjectiviteit
  - vraagrichting:
onderzoek, besluit, geef rangorde aan, waardeer, test, meet, beveel aan, overtuig, selecteer, beoordeel, verklaar, omderscheidt, ondersteunt, concludeer, vergelijk, vat samen, etc.

 

<HOME>