Leerkracht

Wij heten U van harte welkom op de website van de WebKwestie Somali�.

Nog meer WebKwesties zijn te vinden op

www.webkwesties.nl

 

Wij zouden het graag van u vernemen wanneer u merkt dat websites niet meer bereikbaar zijn of wanneer kinderen problemen ondervinden.

 

U kunt daarvoor een mailtje sturen naar Ilse van den Boom.

Titel:

Somali�.

Schooltype:

Basisonderwijs.

Bestemd voor de groepen:

7-8.

Vakgebied(en):

Wereldori�ntatie.

Uitvoering door:

2 leerlingen.

Tijdsinvestering:

2x30 min. [verslag]

3x30 min. [PowerPoint]

Opbrengst:

Verslag en PowerPoint presentatie.

Leerdoel:

Land Somali�, bevolking, ligging, cultuur, klimaat, flora en fauna, mensenrechten, bekende Nederlanders, geloof, waarom komen Somali�rs naar Nederland.

Extra materialen die nodig zijn:

Websites, PowerPoint en Word.

WebKwestiemakers:

Ilse van den Boom, Raimond Jans, Manon van Munster en Marjolein Treffers.

Bijzonderheden:

Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het maken van de PowerPoint

Kinderen kunnen moeilijke woorden tegenkomen op de websites.

 

 

 

Criteria

Toegankelijkheid:

De site is bedoeld voor kinderen van groep 7/8.

Herkenbaarheid:

De meeste kinderen zullen niet zoveel van dit onderwerp afweten tenzij de kinderen al eerder met dit onderwerp te maken hebben gehad. Dit bijvoorbeeld omdat er een kind in de klas zit die afkomstig is uit Somali�.

Gelijkwaardigheid:

Onze bedoeling is om het land Somali� neer te zetten als een normaal land zoals ieder ander. We zijn expres niet ingegaan op de problematiek die heerst in het land.

Activerend sociaal leren:

Werken in tweetallen

Worden er stimulerende vragen gesteld:

Bij �de opdracht� staan vragen waardoor kinderen gestimuleerd worden om informatie daarover te zoeken.

Word er gelet op cultuurverschillen:

We hebben geen rekening gehouden met cultuurverschillen. Deze opdrachten kunnen door alle leerlingen worden gemaakt.

Geven tekst en illustratie een werkelijk beeld van de huidige samenleving:

Dat op zich wel, alhoewel het grootste gedeelte van de foto�s op internet, oorlogsfoto�s zijn. Dit hebben opzettelijk weggelaten.

Liggen de onderwerpen in de belevingswereld van het kind:

Het onderwerp is zowel tijdloos als actueel. Je hoort weliswaar niet veel over Somali�, maar het is wel belangrijk om de kinderen daar eens in te laten verdiepen.

Word er gebruik gemaakt van de twee geografische grondhoudingen: de geografische vierslag en het multiperspectivisch kijken

Er wordt gebruik gemaakt van de geografische vierslag; cultuur, economie, politiek en sociaal.