Beoordeling

 

In de tabel hieronder kun je zien waar je leerkracht op let wanneer je je werk inlevert. 

Onderdelen

Moet beter

Ruim voldoende

Uitstekend

Presentatie

(spreekbeurt m.b.v. powerpoint)

25 punten

Het leek wel of de presentatie nauwelijks  was voorbereid.
Jullie hebben weinig tot niets gebruikt om te laten zien. Het was verwarrend en moeilijk om te volgen.

Hier en daar was de presentatie rommelig. Jullie hadden meer dingen moeten laten zien. 
Sommige zaken, die zijn opgesomd, waren niet goed genoeg uitgezocht.

De presentatie was duidelijk en goed te begrijpen. De presentatie was informatief, overtuigend, creatief, en jullie gebruikten alle onderdelen van het project.

Inhoud van de folder

25 punten

De folder was niet duidelijk,verwarrend en het ontbrak aan voldoende informatie.

De folder is niet overal (even)duidelijk. De informatie is soms moeilijk te volgen.

Uit de folder blijkt dat jullie hebben begrepen waar het om gaat en hebben voldoende informatie opgezocht.

Tekst
Stellen en spellen

10 punten

Veel spellingsfouten en slecht lopende zinnen.
Te moeilijke taal gebruikt.  

Sommige woorden zijn verkeerd gespeld of verkeerd gebruikt. Ook kloppen hier en daar de zinnen niet.

Geen spelfouten en de zinnen en alinea’s kloppen. Punten, komma’s, hoofdletters, het klopte allemaal.

Lay out van de folder
10 Punten

Er staan te weinig / te veel plaatjes in.

Ziet er aardig uit, maar sommige delen hebben geen plaatjes; andere weer te veel.

De vormgeving is perfect. De verhouding tussen tekst en beeld is goed verdeeld.

Samenwerking

 

    30 punten

Onduidelijk was wie wat zou gaan doen. Er zijn geen afspraken gemaakt, wanneer iets klaar moet zijn. Overleg was er nauwelijks of jullie konden het maar niet met elkaar eens worden.

De taken konden beter verdeeld zijn. Nu deed de een meer dan de ander. De afspraken over wie wat klaar moest hebben, waren onduidelijk.
Het overleg in de groep had beter gekund.

De taken waren heel goed verdeeld.
Er is goed afgesproken wie wat waneer klaar zou hebben. Er werd op tijd en goed met elkaar overlegd.

   


Back Home Next
Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)


Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik. 
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten. Er wordt z.s.m. op gehandeld.