webkwestie TITANIC webquest

Leerkracht

Titel:  Titanic
Bestemd voor:  Basisonderwijs: groep 8
Vakgebieden:  Geschiedenis, Aardrijkskunde, Rekenen, Handvaardigheid
Uitvoering:  In tweetallen (Co÷peratieve werkvorm)
Tijd:  Ongeveer 3 x 60 minuten
Benodigdheden: 
 • Per tweetal een pc met internet
 • Per kind werkboekje met daarin: de opdrachten met aantekeningruimte, evaluatievragen.
 • Pen, potloden, stiften.
 • Gekleurde vellen papier voor muurkrant.
 • Lijm en scharen.
 • Grote bosatlassen
Eindproducten: 
 • Werkboekje met gemaakte opdrachten, aantekeningen en evaluatieverslag.
 • Muurkrant
Leerdoelen: 
 • De kinderen leren samenwerkend tot een eindproduct te komen.
 • Taal
  De kinderen leren gegevens te verzamelen en te ordenen met behulp van internet en uiteindelijk de gegevens te presenteren.

 • Rekenen
  De kinderen leren kaartlezen en co÷rdinaten te gebruiken.
  De kinderen leren getallen om te zetten naar procenten

 • Geschiedenis
  De kinderen leren wat er vroeger is gebeurd met de Titanic.

 • Aardrijkskunde
  De kinderen bekijken de plaatsen waar de Titanic langs gevaren is. Hierbij leren de kinderen gebruik te maken van co÷rdinaten.

 • Handvaardigheid
  De kinderen leren een collage te maken van verzamelde gegevens en plaatjes.

Maker webkwestie:  Silvia Bernaards (Pabo Groenewoud Nijmegen)
Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?
Website die niet werken?
Geeft het even door. Klik daarvoor hier.
Antwoordformulier Via deze link kun je de antwoorden bestellen van de gesloten opdrachten.