webkwestie TITANIC webquest

Opdracht

White Star Line

Georges Jansoone (JoJan) - artwork by anonymous [Public domain], via Wikimedia Commons

Maar wat is er dan allemaal gebeurd in 1912?…

“Hoe kunnen we daar achterkomen, Opa?” vraagt Iris. “Ik wil jullie best wat vertellen maar ik weet het fijne er ook niet precies van. Deze kist heb ik zo van mijn vader gekregen. Ik bestond toen nog niet.” “Ik heb een goed idee”, roept Marco enthousiast, “ ik ga op zoek op internet!” “Wacht op mij!” roept Iris….

Jullie krijgen allemaal een werkboekje met: 

 • De onderstaande opdrachten
 • Ruimte om aantekeningen te maken
 • Evaluatie vragenlijst rondom de samenwerking.

Ga op zoek op internet naar een voor jullie goede site waar je bruikbare informatie vandaan kunt halen.

Mogelijke sites zijn:

Omcirkel de site(s) die jullie gaan gebruiken.

Kijk of jullie samen antwoord kunnen vinden op onderstaande vragen. Kun je iets echt niet vinden dan kun je misschien eerst nog op een andere site kijken, en anders ga je door met de volgende vraag.

Werk om de beurt. Eerst leest de één de vraag en gaat op zoek naar het antwoord. Deze persoon beantwoord de vraag. De ander geeft commentaar (hij/zij zegt wat hij/zij van het antwoord vind en geeft zo nodig aanvullingen). Jullie komen uiteindelijk tot één antwoord en schrijven dit op. Vervolgens ruilen jullie om en leest de ander de vraag voor en gaat op zoek naar het antwoord. Schrijf de antwoorden kort en bondig op. Dit worden jullie aantekeningen.

Sommige vragen zijn in het rood geschreven. Deze vragen kun je ook zonder computer beantwoorden als je de rest van de vragen wel beantwoord hebt. Zoek dan ook eerst de belangrijkste gegevens op en ga later de rode vragen beantwoorden.

 

Succes!

 1. Door welke grote onderneming werd de Titanic gebouwd? Weet je ook waar en waarom? De Titanic heeft ook nog twee zusjes. Hoe heten deze schepen?
 2. In welk jaar werd er begonnen aan de bouw? Wanneer was het af? Hoe lang hebben ze er over gedaan om het schip te bouwen?
 3. Hoeveel mensen konden er mee met de Titanic? Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk daadwerkelijk mee gegaan? Hoeveel procent is dit? Hoeveel reddingssloepen zijn er aan boord aanwezig? Hoeveel mensen kunnen daar in? Hoeveel mensen niet? Hoeveel sloepen zou het schip nog nodig hebben om alle mensen te kunnen redden als dat nodig zou zijn?
  • Hoeveel mensen konden er mee met het schip?
  • Hoeveel mensen gingen er uiteindelijk mee?
  • Hoeveel procent is dat?
  • Hoeveel reddingssloepen waren er?
  • Hoeveel mensen konden hier in?
  • Hoeveel procent is dit van het totaal?
  • Hoeveel sloepen zou je nodig hebben om alle mensen te kunnen redden?
 4. Wanneer begon het schip aan haar eerste reis? Kijk ook of je de tijden kunt vinden. In welke stad begon de reis en langs welke plaatsen is het gevaren? Waar ging het schip naar toe? Wat was uiteindelijk de ware eindbestemming? Als jullie nu eerst de plaatsen opzoeken, dan kunnen jullie later als jullie niet meer achter de computer zitten, de coördinaten opzoeken van de plaatsen met behulp van de Grote Bosatlas

 

Gebruik hierbij het volgende schema:

  Plaats: Tijd: Coördinaten:
1 Vertrekpunt:      
2 Tussenstop:      
3 Tussenstop:      
4 Eindbestemming:      
5 Ware eindbestemming:      

 

 1. Waarom is de Titanic nooit op de plaats van bestemming aangekomen?
 2.  Welke landen/plaatsen liggen op dezelfde hoogte als de plek waar de Titanic gezonken is? Noem er 5:
    Landen / plaatsen??: Coördinaten:
  1    
  2    
  3    
  4    
  5    

 

 1. Welke pool (noord of zuid) heeft met deze ramp te maken? Kunnen jullie dit uitleggen?
 2. Hoeveel mensen hebben de ramp overleefd? Hoeveel procent is dit?

Als jullie op de belangrijkste vragen een antwoord hebben gevonden, kunnen jullie nu de rode vragen proberen te maken.

 


Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen?
Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons
www.webkwestie.nl is een gratis website voor alle onderwijssoorten.
Er is geprobeerd alleen maar rechtenvrij (beeld)materiaal te gebruiken en/of (beeld)materiaal te gebruiken voor niet-commercieel gebruik.
Mocht u desalniettemin materiaal zien waar auteursrecht op rust, laat het ons dan meteen weten.
Er wordt z.s.m. op gehandeld.