Beoordeling 

Niveau Onvoldoende Niveau Voldoende Niveau Prima
Brainstorm In jullie omschrijving van een traumatische ervaring, kan geen enkele relevante term teruggevonden worden De term "traumatische ervaring" werd nog te vaag omschreven. Toch goed gewerkt! De omschrijving beantwoordt volledig aan de gangbare definitie van een traumatische ervaring
Filmbespreking Jullie hebben de achterliggende boodschap van de film niet begrepen, en konden de link niet leggen met het thema. Het verslag toont aan dat jullie de film hebben begrepen, maar jullie verwoorden jullie indrukken slordig. Wauw!Het verslag van jullie groepsgesprek is duidelijk geformuleerd en samenhangend!
Folder De folder bevat verkeerde informatie en de samenwerking liep niet van een leien dakje Jullie hebben al goed gewerkt, maar de folder is nog onvolledig/slecht gestructureerd/slordig ge-layout. De samenwerking met de klasgenoten verliep schitterend en jullie hebben een folder gemaakt met een overzichtelijke layout en een duidelijke structuur!
 

Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? 
Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)