Opdrachten 

In dit onderdeel komen jullie allerhande opdrachten tegen die allemaal met het leven na een traumatische ervaring te maken hebben. Bij beoordeling kan je zien welke evaluatiecriteria gehanteerd zullen worden bij het geven van punten. Succes!

1. Brainstorm

Hieronder zien jullie een aantal teksten die inspirerend kunnen werken. Het is de bedoeling dat jullie elk voor jezelf een paar trefwoorden opschrijven over wat de teksten bij jullie oproepen. Nadat jullie deze trefwoorden hebben opgeschreven is het de bedoeling dat je met een viertal klasgenoten samen zit om hierover te praten. Wat kwam er bij jullie op als jullie deze teksten lazen? Kunnen jullie komen tot een omschrijving van de term “traumatische ervaring”? … Laat één leerling verslaggever zijn bij dit groepsgesprek.

Tekst één
0245 Hr. Semafoons piepen koortsachtig. Twee wachtdoende ambulanciers van de Brandweer Leopoldsburg veren recht uit hun slaap, schieten nog enkele kleren aan en begeven zich zo snel mogelijk naar de plaats van het onheil. Een baby van amper tien maanden ligt
levenloos op een zwart salontafeltje: wiegendood?! De langdurige reanimatie die erop volgt, blijkt al snel volkomen zinloos want de eerste tekenen van stijfheid en cyanose zijn reeds ingetreden.

Nadat het kinderlichaampje is overgedragen aan het ziekenhuis, begeven de twee ambulanciers zich als geslagen honden terug huiswaarts. Ze zijn beiden vader van twee kinderen en rijden al wenend terug naar de standplaats te Leopoldsburg. Onderweg reageert één van beiden erg geschrokken als hij van zijn collega verneemt dat de woonkamer van het getroffen gezin vol familieleden stond bij aankomst. Hij had die eerste ogenblikken van de interventie als door een tunnel ervaren. Hij herinnert zich wel de details: een klein baby- lichaampje dat in een groengele pyjama roerloos op een zwart salontafeltje lag, met blauwe lippen en open oogjes. Daarnaast zat de moeder die wanhopig op het buikje van haar kind duwde, denkend het te reanimeren; ze droeg een zilveren halsketting waaraan een Cleopatra - figuurtje bengelde …


Tekst twee
Handen

Handen dienen om lief te hebben, om dingen te delen,
iemand te helpen
om liefde te geven.

Handen kan men vouwen
men kan er mee bidden
mee schrijven en aanraken.

Handen zijn het wonder
der natuur. Het is iets
moois waar men op kan rekenen.

Grote handen geven angst
het voelen, de pijn, het
verdriet om met handen
'verkracht' te worden

zo vind ik 'handen zijn vies'.

Tekst drie
Het blijft je steeds achtervolgen,
hoe goed je het ook hebt doorstaan.

Het blijft onuitwisbaar aanwezig
Of je het wil of niet.

2. Filmbespreking

Er zijn heel wat films over dit thema gemaakt. In deze opdracht mogen jullie films bekijken! Mogelijke films zijn “Eureka”, geregiseerd door Shinji Aoyama en “The Pianist”, een film van Roman Polanski. Jullie hebben één week de tijd om de film te ontlenen en te analyseren. Na deze periode kom je in groepjes van telkens vijf klasgenoten samen om erover te praten. Laat iedereen aan het woord bij dit groepsgesprek en schrijf jullie indrukken op in een klein verslagje.3. Maak zelf een folder over het leven na een traumatische ervaring.

In de vorige opdrachten zagen jullie al mogelijke informatiekanalen. Via de bibliotheek of het internet is heel wat informatie te vinden over het leven na een traumatische ervaring. Als je “traumatische ervaring” intypt in een zoekmachine, zoals Google, kom je tot zo 'n 7490 zoekresultaten! Aan jullie om hieruit de interessante informatie te halen. De bedoeling is om met de klasgenoten een foldertje te maken over het leven na een traumatische ervaring. Via het klasforum kunnen jullie met elkaar communiceren over wat jullie al allemaal gevonden hebben.
Een groepje van vijf personen krijgt een week om naar de bibliotheek te gaan om te zoeken naar interessante literatuur. Een ander groepje van vijf personen krijgt eveneens een week om het internet af te schuimen en bruikbare informatie te vinden. Misschien kennen jullie wel iemand die een trauma heeft ervaren en wil die hierover anoniem getuigen? Uiteraard is er ook een redactieteam van vier of vijf personen nodig dat alle informatie in een folder bundelt. Kortom, maak er iets moois van!
Het is belangrijk dat jullie bij elke activiteit een verslaggever aanduiden die kort opschrijft wat jullie al allemaal hebben gedaan.

Mogelijke vragen waarop een antwoord gezocht kan worden zijn:
  • Wat is een trauma?
  • Wat is het verschil met een schokkende ervaring?
  • Hoe kan je hierop reageren?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van een traumatische ervaring?
  • ….


Laat het schrijf-, zoek- en samenwerkingstalent in jullie naar boven komen! Succes!

 

Vorige Start Volgende

Nog een webkwestie / webquest doen?
Surf naar www.webkwestie.nl

Op- of aanmerkingen? 
Websites die niet werken?
Mail het de webkwestiemaker (klik hier)